Saturday, December 18, 2010

S.Zizek : Το φιλελευθερο παράδοξο και η Ayn Rand

Καθώς ο Ζιζεκ μιλάει αύριο στο Πολυτεχνείο  (εδώ) , είναι καλό να αναδείξουμε ως εκείνο τον στοχαστή της αριστεράς που έχει ασχοληθεί με τον φιλελευθερισμό. Ωστόσο η κριτική του τον οδηγεί σε μια στάση που είναι πιο παραγωγική. Ο Φιλελευθερισμός δεν είναι η οργανική , η συστατική η αναπόδραστη ιδεολογία των συντηρητικών Ελίτ, αλλά είναι ένα ιστορικά προσδιορισμένο ιδεολογικό πλαίσιο με αντιφάσεις .Οι παγκόσμιες Ελίτ δεν είναι τυπικά φιλελεύθερες ,δεν μπορούν να αντέξουν ένα πλήρη φιλελευθερισμό, και όπως αλλού έχει αναφέρει ο ΣΖ τελικά η αδελφή του «φιλελευθερισμού η ριζοσπαστική αριστερά θα τον σώσει».(εδώ)Επομένως οι Ελιτ δεν εγκαλούνται γιατί είναι φιλελεύθερες, εγκαλούνται γιατί δεν είναι πλήρως φιλελεύθερες, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι μια στενή Μαρξιστική κριτική θα απεδείκνυε το τυπικό αδιέξοδο ενός πλήρους φιλελευθερισμού. Στο απόσπασμα που ακολουθεί ο ΣΖ εκφράζει ακριβώς την υποστήριξη του προς την ιέρια του Φιλελευθερισμού Ayn Rand γιατί ακριβώς συνηγορεί προς ένα πλήρη φιλελευθερισμού


Στα καθ’ ημάς η σχέση φιλελευθερισμού αριστεράς δεν υφίσταται γιατί απλούστατα δεν υφίσταται κανένας φιλελευθερισμός .Και μόνο το γεγονός ότι η Μπακογιάννη ανέξοδα αυτοορίζεται ως διεκδικητής του χώρου δείχνει την κατάσταση .Από την άλλη πλευρά η Ελληνική Αριστερά αδυνατώντας να αναλύσει τον εγγενή κρατικιστικό και τελικά αντιφιλελεύθερο χαρακτήρα των συντηρητικών δυνάμεων και των Ελιτ που αντιπροσωπεύουν, σκιαμαχεί με μια κατασκευή ( της φιλελεύθερης αστικής τάξης) την οποία κατατροπώνει στο πι και φι στην δημοσιότητα για να βρει το φρικαλέο ιδιότροπο πρόσωπο της εντός του κράτους μέσω της πλειάδας των κρατικών προμηθευτών και της ανεξέλεγκτης ισχύος τους. Το θεμελιώδες λάθος είναι ότι αντιλαμβάνεται τον φιλελευθερισμό «συμπαγή» ενώ αυτός όπως μας λέει ο ΣΖ είναι «παράδοξος» .


Οι προβληματισμοί του ΣΖ που ακολουθούν είναι βέβαια στο συνηθισμένο περισκοπικό πολυπρισπατικό στυλ του , ένα στυλ «ναι μεν αλλά » για το οποίο φοβάμαι ότι η δημοσιότητα μας , συνηθισμένη σε ευαγγελισμούς και αποκαλυπτικές αλήθειες δεν μπορεί να αφομοιώσει. Αποτέλεσμα ο ΣΖ μεταφράζεται εκλεκτικά , και όταν οι αντιφάσεις του αναδύονται (γιατί είναι προφανείς) αυτές δεν κατανοούνται ως παραγωγική αναζήτηση αλλά ως «ιδεολογικές ασυνέπειες» με κριτήρια και ύφος Γ Διεθνούς.


Σήμερα η έννοια του «φιλελευθερισμού» ταλαντώνεται ανάμεσα σε δύο αντίθετους πόλους: οικονομικός φιλελευθερισμός (ατομισμός της ελεύθερης αγοράς, άρνηση κρατικών ρυθμίσεων) και πολιτικός φιλελευθερισμός ( με επιτονισμό της ισότητας , κοινωνική αλληλεγγύη, ανεκτικότητα ).Στις ΗΠΑ οι Ρεμπουμπλικάνοι είναι πιο φιλελεύθεροι με την πρώτη έννοια, και οι Δημοκρατικοί με την δεύτερη. Βέβαια το σημείο είναι ότι ενώ κανείς δεν μπορεί να αποφασίσει μέσω μιας πιο ενδελεχούς ανάλυσης ποιος είναι ο «αληθινός» φιλελευθερισμός , ομοίως και κανείς δεν μπορεί να λύσει το αδιέξοδο με την πρόταση μιας ανώτερης «διαλεκτικής σύνθεσης» ή να αποφύγει την σύγχυση κάνοντας μια διάκριση ανάμεσα στις δύο έννοιες του όρου. Η ένταση ανάμεσα στις δυο έννοιες είναι εγγενής στο περιεχόμενο που ο «φιλελευθερισμός» προσπαθεί να ορίσει , είναι μια ένταση συστατική του, η οποία δεν σηματοδοτεί ένα περιορισμό στην γνώση μας , αλλά σηματοδοτεί την «αλήθεια» του όρου.

Παραδοσιακά , κάθε έννοια φιλελευθερισμού εμφανίζεται ως το αντίθετο της άλλης: η φιλελεύθερη πολυπολιτισμικότητα συνηγορεί για την ανεκτικότητα και κατά κανόνα αντιμάχεται τον οικονομικό φιλελευθερισμό καθώς προσπαθεί να προστατέψει τις ασθενείς από τις απρόσκοπτες δυνάμεις της αγοράς, ενώ οι φιλελεύθεροι της αγοράς κατά κανόνα συντάσσονται με τις παραδοσιακές αξίες της οικογένειας. Και έτσι φτάνουμε στο διπλό παράδοξο της παραδοσιακής Δεξιάς η οποία από την μία υποστηρίζει την οικονομία της αγοράς ,ενώ σχεδόν άγρια αντιτίθεται στις αξίες και την κουλτούρα τις οποίες η οικονομία γεννά και το παράδοξο της πολυπολιτιστικής Αριστεράς η οποία αρνείται την αγορά (όλο και λιγότερο) ενώ ενθουσιωδώς ενισχύει την ιδεολογία που αυτή η αγορά γεννά. Μισό αιώνα πριν η πιο χαρακτηριστική εξαίρεση ήταν η μοναδική Ayn Rand , η οποία συνηγορούσε για ένα φιλελευθερισμό της αγοράς και για ένα πλήρη εγωισμό αποκαθαρμένο όμως από την παραδοσιακή ηθική η οποία αφορά τις αξίες της οικογένειας και την θυσία για το γενικό καλό. Σήμερα όμως μάλλον εισερχόμαστε σε μια εποχή όπου οι δυο πλευρές συνυπάρχουν: τύποι σαν τον Bill Gates ποζάρουν και ως ριζοσπάστες της αγοράς αλλά και ως ανθρωπιστής.

Εδώ λοιπόν εισερχόμαστε στο βασικό παράδοξο του φιλελευθερισμού. Μια αντί-ιδεολογική και αντί-ουτοπική στάση είναι εγγεγραμμένη στον πυρήνα του φιλελεύθερου οράματος: ο φιλελευθερισμός αυτοκατανοείται ως «η πολιτική του ελάχιστου κακού» και η φιλοδοξία του είναι να προσφέρει την «λιγότερο χειρότερη κοινωνία» ,αποτρέποντας την το μεγαλύτερο κακό, γιατί θεωρεί κάθε προσπάθεια να επικαθορίσουμε ένα θετικό στόχο ως την απόλυτη πηγή του κακού. Η απόφανση του Chaurchill για την δημοκρατία ως το χειρότερο από όλα τα πολιτεύματα με την εξαίρεση των υπολοίπων ισχύει περισσότερο για τον φιλελευθερισμό. Αυτή η οπτική διατηρείται από ένα προφανή πεσιμισμό για την ανθρώπινη φύση: ο άνθρωπος είναι ένα εγωιστικό και ζηλόφθονο ζώο , και αν κάποιος προσπαθήσει να οικοδομήσει ένα πολιτικό σύστημα που να εγκαλεί την καλοσύνη και τον αλτρουισμό ,τότε το αποτέλεσμα θα είναι η χειρότερη εκδοχή του τρόμου ( είναι γνωστό βέβαια πως και ο Γιακωβινισμός και ο Σταλινισμός προϋποθέτουν τις ανθρώπινες αρετές) .Όμως η φιλελεύθερη κριτική της «τυραννίας του Κακού» έχει το κόστος της: η εφαρμογή αυτού του προγράμματος προκαλεί τα αντίθετα του. Η απαίτηση για το λιγότερο κακό ,όταν επιβεβαιώνεται ως παγκόσμια αρχή, βαθμιαία πολλαπλασιάζει τα χαρακτηριστικά του αντιπάλου του .Η παγκόσμια φιλελεύθερη τάξη αυτοπαρουσιάζεται ως η καλύτερη εκδοχή δυνατού κόσμου: η ήπια απόρριψη των ουτοπιών τελειώνει με την επιβολή της δικής του ουτοπίας ή οποία υποτίθεται θα πραγματοποιηθεί αν όλοι ενταχθούμε στους παγκόσμιους μηχανισμούς της αγοράς και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Πίσω από όλα αυτά κρύβεται το όραμα ενός «Νέου Ανθρώπου» χωρίς τις παλαιές αποσκευές.Living the end times.p37 -38

19 comments:

Anonymous said...

Γενικως Ασυναρτησιες ....

"..Από την άλλη πλευρά η Ελληνική Αριστερά αδυνατώντας να αναλύσει τον εγγενή κρατικιστικό και τελικά αντιφιλελεύθερο χαρακτήρα των συντηρητικών δυνάμεων ..."

Σιγα τα νεα. Στο καρτος δεν αντικατοπριζονται οι εξουσιαστικες σχεσεις οπως δομουνται στο ευρυτερο
κοινωνικο περιβαλλον; Και αρα δεν αντανακλουν τις ισορροπιες ισχυος οπως οριζονται απο τις ταξικες σχεσεις; Αλλιως παραδοσιακα μαρξικα, το κρατος δεν ειναι το κρατος της αστικης ταξης;

Απο την αλλη μερια το ισχυρο-μεγαλο καρτος οπως το εννοει η αριστερα ιστορικα αποτελεσε το μοχλο περιοορισμου της ισχυος των ηγεμονικων ταξεων. Το ελαχιστο κρατος θα ειναι κοινωνικα χειραφετικο μονο σε μετακαπιταλιστικη κοινωνια, στον ουτοπικο σοσιαλισμο ή στην αναρχικη κοινωνια.

Φιλελευθερισμος εντος καπιταλισμου ειναι αναπαραγει τον καπιταλισμο.


"..Εδώ λοιπόν εισερχόμαστε στο βασικό παράδοξο του φιλελευθερισμού....
.........
η ήπια απόρριψη των ουτοπιών τελειώνει με την επιβολή της δικής του ουτοπίας"

Αυτα τα λες εσυ η ο ζιζεκ;
Οποιος και να τα λεει σοφιστικες μπουρδες ειναι. Οπως και με το παραδειγμα με τη δημοκρατια, καθε
συνολο θεμελιωδων αρχων οσο αποφατικα και να οριστει αποτελει το ιδιο μι αθεση,ενα αξιωμα, δεν μπορει να αναιρεσει τον εαυτο του.
Αρα η προασπιση του ειναι παραγει μια δογματικη ουτοπια

Πελεγκρινο

OMADEON said...

Το ακόλουθο “ρεζουμέ” που δίνεις, LLS, για το εδάφιο του Ζίζεκ που παραθέτεις, είναι ΨΕΥΔΕΣ, πολύ χειρότερο των σταλινικών παρανοήσεων:

“Στο απόσπασμα που ακολουθεί ο ΣΖ εκφράζει ακριβώς την υποστήριξη του προς την ιέρια του Φιλελευθερισμού Ayn Rand γιατί ακριβώς συνηγορεί προς ένα πλήρη φιλελευθερισμού…"

Αυτό δείχνει όχι μόνο (κάποια) ανικανότητα κατανόησης του Ζίζεκ, αλλά _και_ επιλεκτικό “τσιμπολόγημα” των γραπτών του, με τρόπο τραβηγμένο από τα μαλλιά, ώστε να ταιριάξει στο κρεβάτι του προκρούστη μιας "αριστεροφιλελεύθερης" ατζέντας-αχταρμά.

Με την ίδια “λογική” μπορώ κι εγώ να αποδείξω π.χ. ότι ο Ζίζεκ στήριζε το… σταλινισμό, ή άλλος να “αποδείξει” ότι στήριζε και το… Χίτλερ.

ΔΗΛΑΔΗ: Το “Χ είναι προτιμότερος του Ψ διότι εκφράζει Ω με πιο καθαρό τρόπο” ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ “υποστήριξη” του Ω.

Πιο λιανά, το να πω ότι η χούντα του 1967 ήταν "προτιμότερη από το ΔΝΤ" (ως προς το) "επειδή δεν ήταν κρυφή αλλά φανερή", ΔΕΝ συνιστά "υποστήριξη της χούντας".

Το ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ποστ σου μάλλον θα γίνει θέμα κριτικής, τόσο στο “Omadeon”, όσο και στο… “Λες Μαλακίες” blog (ΠΟΛΥ μεγάλης αναγνωσιμότητας).

Του Ζίζεκ τούχεις ρημάξει τ’ άντερα για να φτιάξεις… αριστερο-φιλελεύθερα λουκάνικα! :-) χαχαχα

_________
Υ.Γ. Το ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ρεζουμέ σου έχει σαφείς ιδεολογικούς στόχους, αλλά επίσης δείχνει ΚΑΙ την τσαπατσουλιά ή τη βιασύνη με την οποία... κατακρεουργείς και διαστρεβλώνεις το Ζιζεκ. Διότι σου ξέφυγε οφθαλμοφανές λάθος στη φράση "προς ένα πλήρη φιλελευθερισμού". Κι αυτό το ποστ έγινε πριν 20 μέρες, άρα ούτε καν το διάβασες δεύτερη φορά... ο ίδιος, για να διορθώσεις το λάθος! Εγώ αν είχα κάνει ΤΟΣΟ ρηξικέλευθο ποστ, θα το διάβαζα ξανά και ξανά (γιατί... κάνω παρόμοια λάθη -χεχε).

Left Liberal Synthesis said...

Πελεγκρίνο
Λυπάμαι καθώς δεν είδα το σχόλιο σου παρά σήμερα
Κατ'αρχάς:
Το απόσπασμα που παρέθεσα είναι του ΣΖ και προφανώς ο χαρακτηρισμός σοφιστείες του ανήκει.
Οσον αφορά τα περι μικρου μεγάλου κράτους, τα αντιμετωπίζεις ως λυμένα εντός αριστεράς και άρα όλα είναι περιττά.
Δεν μπορώ να συμμεριστώ την ευκολία σου.
Στην ουσία ορίζεις την αριστερά ως "αντιφιλελευθερη" ενώ είναι "μεταφιλελευθερη" δηλαδή
ενσωματώνει και ακυρώνει τα προτάγματα του φιλελευθερισμού .Εκτός βεβαια αν αριστερά είναι συστηματα τυπου Β.Κορέας.

Left Liberal Synthesis said...

Omadeon

Δεν κατανοώ αυτό το οξυ επιθετικό επιθετικό στυλ το οποίο δεν βλεπω από που προέρχεται.

Πιστεύεις οτι με αυτό το στυλ προάγεται κανένας διάλογος;

Τέλος υπάρχουν ήδη 15 ποστ για τον ΣΖ εδώ, και για όσο διάστημα υπήρξαν υπήρξες ενας παραγωγικός σχολιαστής.Τώρα ανακάλυψες τις αστοχίες ;

Δεν θα ήταν πιο παραγωγικό να ζητήσεις μερικές διευκρινήσεις για τυχόν σκοτεινά πριν παρεις το μπαζούκας;

Απλώς σημειώνα οτι το ποστ και σχολια γραφτηκαν για να αποδείξουν το περιστορφικό, και πολλές φορες αντιφατικό λόγο του Ζιζεκ και όχι καμία Ευαγγελική Πρόταση.

Στο ίδιο το σωμα του ΣΖ υπάρχουν πολλές αντιφάσεις γιατί είναι ακριβως ενας ανησυχος φιλόσοφος

Προσπερνω την αδικαιολογητη οξύτητα και το επιθετικό στυλ , χωρις λόγο,και σου αναφέρω οτι επι της ουσιας δεν εχεις καταλάβει το εγεχειρημα αρ φιλ.

Επιγραμματικά η αριστερα δεν είναι αντιφιλελευθερη είναι μετα φιλελευθερη.Προφανώς και δεν μπορώ να παρακολουθήσω αυτό το επίπεδο "διαλόγου"

Left Liberal Synthesis said...

Omadeon
Απλώς και λόγους τάξεως, η φραση
"Στο απόσπασμα που ακολουθεί ο ΣΖ εκφράζει ακριβώς την υποστήριξη του προς την ιέρια του Φιλελευθερισμού Ayn Rand γιατί ακριβώς συνηγορεί προς ένα πλήρη φιλελευθερισμο" αφορά την ουσία του μεταφρασμένου αποσπασματος στο οποίο διακρίνεται ένας "ατελής " φιλελευθερισμός στην δεξιά.Ο πληρης φιλελευθερισμός της Ραντ εγκειται στο ότι αποδεχεται ΤΑΥΤΟΤΟΧΡΟΝΑ και τον οικονομικό και τον κοινωνικό φιλελευθερισμό.
Η λέξη κλειδί στην φραση μου είναι "πλήρης" .

OMADEON said...

@LLS,
Πρώτον, "διευκρινίσεις" ΔΕΝ ζητάω, ποτέ. Δεύτερον, ΟΤΑΝ βλέπω _τέτοια_ λάθη ΟΥΤΕ και το στυλ μου είναι "χαϊδευτικό" σε κανέναν, σόρυ. Δηλαδή... ΓΙΑΤΙ να κάνω εξαίρεση σε σένα και να στα πω "πιο γλυκά", τη στιγμή που τέτοια χάρη ΔΕΝ ΚΑΝΩ ούτε στο φίλο μου τον Αιρετικό (που του είχα πει κάποτε ΕΥΘΕΩΣ "λες μαλακίες", όπως κι εκείνος σε μένα). ΤΙ έγινε δηλαδή? ΔΕΝ είμαι των σαλονιών, είμαι... γάτος κεραμιδιών! χαχαχα

Εξάλλου, οι "διευκρινίσεις" που έδωσες τώρα... χειροτερεύουν και βαθαίνουν το λάθος σου:

Η "λέξη κλειδί" που επικαλείσαι για να μειώσεις τη σοβαρότητα της παρερμηνείας, δηλαδή η λέξη "πλήρης", δεν εκφράζει καθόλου το νόημα της στάσης του Ζίζεκ, ΟΥΤΕ κι αυτή.
Το θέμα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ δηλαδή, όπως το θέτεις _τώρα_, ότι ο Ζίζεκ "υποστηρίζει" την Ayn Rand "γιατί ακριβώς συνηγορεί προς ένα πλήρη φιλελευθερισμό". Το πρόβλημα είναι ότι "το ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ πράμα που θαυμάζει ο Ζίζεκ στην Rand είναι ο φιλελευθερισμός της" -(tm) Antonis/RD (ΤΕΛΕΙΑ και ΠΑΥΛΑ). Ο Ζίζεκ ΔΕΝ θαυμάζει το φιλελευθερισμό της Ραντ, όπως ΔΕΝ θαυμάζει και την ιδεολογία του... Πάπα. Κατάλαβέ το. Θαυμάζει τη συνέπεια του Πάπα (και της Ραντ) με τις... μαλακίες που πιστεύουν. ΚΑΜΜΙΑ συμπάθεια δεν έχει, όμως, ούτε είχε ποτέ ο Ζίζεκ για τις ΙΔΙΕΣ τις... μαλακίες αυτές, ΟΥΤΕ και για το ΔΙΚΟ ΣΟΥ κατασκεύασμα αχταρμά αριστερο-(φιλο-)φιλελευθερισμού. Δες και το έργο του Ζίζεκ περί Λένιν Αποτελεί ΔΙΚΗ σου ιδεολογική κατασκευή, ότι "οι παγκόσμιες ελιτ δεν μπορούν να αντέξουν έναν πλήρη φιλελευθερισμό", πράμα που ΔΕΝ εκφράζει ΚΑΘΟΛΟΥ τις ιδέες του Ζίζεκ, παρά μόνο πολύ γενικά και αόριστα (με την έννοια ότι ο φιλελευθερισμός έχει -φυσικά- αντιφάσεις, κλπ.) Ο Ζίζεκ, κατ'αρχήν, ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ καν σε "φιλελευθερισμό" (ΣΚΕΤΟ). Αναφέρεται στο "ideology of liberal tolerance", ενώ το οικονομικό σκέλος του (δήθεν) φιλελευθερισμού ποτέ δεν το παίνεψε και το έχει ΠΑΝΤΑ απολύτως ΧΕΣΜΕΝΟ.

Μετά, μία επιγραμματική (και ΣΩΣΤΗ) ερμηνεία της στάσης του Ζίζεκ έδωσε κι ο Αντώνης του RD (που ξέρει το έργο του Ζίζεκ καλύτερα κι από τους δυό μας):

Το τελευταίο πράγμα που θαυμάζει ο Ζίζεκ στην Ραντ είναι ο φιλελευθερισμός της. Για τον Ζίζεκ, η Ραντ είναι ένας Λένιν της δεξιάς, κάποια με πραγματική πίστη στις ιδέες της…
-Αντώνης


Εν πάσει περιπτώσει, το θέμα χρειάζεται ειδικό ποστ, δεν χωράει σε σχόλια. Το να θαυμάζει κανείς την "πίστη στις ιδέες" που έχει κάποιος, ΔΕΝ ισούται με θαυμασμό για τις ΙΔΙΕΣ τις ιδέες. Σόρυ. Η λαθροχειρία σου ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ. Και η ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ δική σου κατασκευή ότι "οι φιλελεύθερες ελίτ εγκαλούνται γιατί δεν ειναι πλήρως φιλελεύθερες" συνιστά ΔΕΥΤΕΡΗ (γενικότερη και βαθύτερη) παρερμηνεία του έργου του Ζίζεκ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ σαν Ιδεολογικό Οπλο υπέρ της καθ'ημάς... (δήθεν-)Δημοκρατικής Αριστεράς, που αυτή τη στιγμή προσπαθεί ΜΑΝΙΩΔΩΣ να ΟΙΚΕΙΟΠΟΙΗΘΕΙ και να ΑΛΛΟΙΩΣΕΙ τον Ζίζεκ ΟΠΩΣ τη συμφέρει. Επειδή είμαι ΚΑΙ σε προσωπική επικοινωνία με τον ΙΔΙΟ τον Ζίζεκ... κάαατι ξέρω. Και σου λέω επίσης να ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ, διότι ο Ζίζεκ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ υπέρ αυτών που ΝΟΜΙΖΕΙΣ. Τάσσεται 100% υπέρ των ιδεών του φίλου και συνεργάτη του Κώστα Δουζίνα (που μου έστειλε με μέηλ το άρθρο ΕΔΩ).

Υ.Γ. Ποιός σου είπε ότι δεν υπάρχουν στην Ελλάδα... φιλελεύθεροι? Υπάρχουν ΚΑΙ τέτοιοι ΚΑΙ "φιλελεύθερη ανεκτικότητα", απλά δεν κυριαρχούν (όπως δεν κυριαρχεί και το... ΚΚΕ). Κυριαρχεί ο... μιζαδορισμός ΝΔ/ΠΑΣΟΚ.

Left Liberal Synthesis said...

Omadeon

Στο LLS δεν υπάρχει καμία κατασκευή. Υπάρχει διερεύνηση αριστεράς φιλελευθερισμού

Αυτή όμως γίνεται σε ένα πολιτικό περιβάλλον μιας μεγάλης παρεξήγησης εντός αριστεράς, και κυρίως ελληνικής αριστεράς.

Η αριστερά αυτοκατανοείται ως αντι φιλελεύθερη ενώ είναι μετά φιλελεύθερη, δηλαδή υπερβαίνει τον φιλελευθερισμό και τον ακυρώνει καθιστώντας τον άνευ ουσίας, ενσωματώνοντας και μεταμορφώνοντας τα προτάγματα του.

Δεύτερον υπάρχει σύγχυση μεταξύ της Φιλελεύθερης Ουτοπίας και των δεξιών συντηρητικών φιλελευθέρων .Είναι σαν να μιλάμε για τον κομμουνισμό του Μαρξ και την Β.Κορέα.

Για την διερεύνηση αυτή έχω ασχοληθεί με την ουσιαστική κριτική πχ μεταφράζοντας την οξύτατη κριτική του Losusdo κατά του φιλελευθερισμό δυο χρόνια πριν εκδοθεί οτιδήποτε του Losurdo στα Ελληνικά

http://leftliberalsynthesis.blogspot.com/2008/09/1_13.html

Στα περί Rand σου διαφεύγει ότι είναι μια ιδιόρρυθμη περίπτωση φιλελευθερισμού που προσεγγίζει την φιλελεύθερη ουτοπία .Αυτό την κάνει αρεστή στον ΣΖ και όχι η ιδεοληπτική πίστη της .Αν ήταν θέμα πίστης τότε όλοι οι φανατικοί μάρτυρες (χιτλερικοί,φασιστες, κλπ κλπ) θα είναι αρεστοί.

Τέλος αντιπαρέρχομαι τα περί «λάθους» (διάλογο κάνουμε με κρίσεις, δεν κάνουμε εγχειρήσεις καρδιάς) , τις προσφυγές σε αυθεντίες (τις έχουμε εγκαταλείψει ως ανθρωπότητα μερικούς αιώνες) και ένα στυλ άσκοπης οξύτητας τουλάχιστον σε δυσαρμονία από τις προηγούμενες αναφορές του Omadeon προς το LLS

OMADEON said...

Κάποτε είχα καταφέρει να διαβάσω το "Atlas Shrugged" της Ayn Rand και... σχεδόν αρρώστησα από... εφιάλτες το βράδυ (εναντίον ΤΗΣ κυρίως...χαχαχα)
κι αποφάσισα να ΜΗΝ ξανα-ασχοληθώ μαζί της. Η κυρία ήταν άλλωστε ΦΑΝΑΤΙΚΗ και ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΝΕΚΤΙΚΗ ή "φιλελεύθερη" με την έννοια του liberal tolerance ή του Ζίζεκ.

Τώρα βέβαια ο (κάπως... περίεργος) θαυμασμός του Ζίζεκ για ορισμένα στοιχεία της, κατά τον Αντώνη (κι εμένα) ήταν για τη συνέπεια που επέδειξε στις ιδέες της, ΟΧΙ με το περιεχόμενο των ιδεών της.

Τολμώ να πω ότι η Ραντ δεν προσέγγισε καθόλου τη "φιλελεύθερη ουτοπία" ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΝΝΟΕΙ ο Ζίζεκ (σαν liberal utopia). Ισα-ίσα προσέγγισε μια ΔΙΚΗ ΤΗΣ ουτοπία ασύδοτου (νεο-)φιλελευθερισμού που παράμεινε μοναδική από τότε. Κατά τη γνώμη μου επίσης βαρύτατα επηρεασμένη (και φανατισμένη) από τον -τότε- Ψυχρό Πόλεμο.

Αν θες να αποδείξεις ότι ο Ζίζεκ τη θαύμαζε για αυτό το πράμα, τότε... βρες το κοινό της σημείο με τον... Πάπα και... ΕΞΗΓΗΣΕ ΚΙ ΑΥΤΟ. Προφανώς και δεν είναι θέμα όμως "ιδεοληπτικότητας" (άλλη μια λέξη που συχνά απαντάται σε κατάχρηση εδώ στο Ελλάντα).

OMADEON said...

Υ.Γ. Και... για να δεις βρε Γιάννη ΠΟΣΟ ΕΞΩ έχεις πέσει, κοίτα κι αυτό εδώ (του Ζίζεκ για τη Ραντ):

Can a Lacanian learn something from Ayn Rand?
Rand, who wrote the two absolute best-sellers of our century, The Fountainhead (1943) and Atlas Shrugged (1957), was (deservedly) ignored and ridiculed as a philosopher: her fascination with male figures displaying absolute, unswayable determination of their Will, seems to offer the best imaginable confirmation of Sylvia Plath's famous line, "...every woman adores a Fascist." However....

http://www.lacan.com/frameXII5.htm

Δηλαδη ρε Γιάννη, επειδή εσύ γουστάρεις.... Ψαριανό και Μπουτάρη (να' ούμε) και μία χόρτα, μία κολοκυθάκια αριστερά και μία καλαμαράκια (με μπύρα ΜΥΘΟΣ πάντα)... θα κάνουμε ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ και τον Ζίζεκ θαυμαστή της "Φιλελεύθερης Ουτοπίας" της Αίην Ραντ? ΤΙ λέμε τώρα??...

Το ΑΝΤΙΘΕΤΟ ισχύει, διότι -απλούστατα- ΚΑΜΜΙΑ σχέση με "φιλελεύθερη ουτοπία" δεν είχε η (καρα-φασίστρια) δεξιά κυρία...
που... "was (deservedly) ignored and ridiculed as a philosopher", σαν "confirmation of Sylvia Plath's famous line, "...every woman adores a Fascist."!!!

ΚΑΠΟΥ ΑΛΛΟΥ θα βρεις την απάντηση, του ΓΙΑΤΙ και ΤΙ της "θαύμαζε" ο Ζίζεκ. ΟΧΙ εκεί που νομίζεις...

Sorry, mate. :)

Left Liberal Synthesis said...

Omadeon
To απόσπασμα απο το "Living the end times" είναι πεντακάθαρο.
Η Ayn Rand προκύπτει ως η απόδειξη του "ελλείποντος" φιλελευθερισμού της δεξιάς
Το Επαναλαμβάνω και αν βρεις το βιβλίο σε παρακαλώ έλεγξε την μεταφραση.
"Παραδοσιακά , κάθε έννοια φιλελευθερισμού εμφανίζεται ως το αντίθετο της άλλης: η φιλελεύθερη πολυπολιτισμικότητα συνηγορεί για την ανεκτικότητα και κατά κανόνα αντιμάχεται τον οικονομικό φιλελευθερισμό καθώς προσπαθεί να προστατέψει τις ασθενείς από τις απρόσκοπτες δυνάμεις της αγοράς, ενώ οι φιλελεύθεροι της αγοράς κατά κανόνα συντάσσονται με τις παραδοσιακές αξίες της οικογένειας. Και έτσι φτάνουμε στο διπλό παράδοξο της παραδοσιακής Δεξιάς η οποία από την μία υποστηρίζει την οικονομία της αγοράς ,ενώ σχεδόν άγρια αντιτίθεται στις αξίες και την κουλτούρα τις οποίες η οικονομία γεννά και το παράδοξο της πολυπολιτιστικής Αριστεράς η οποία αρνείται την αγορά (όλο και λιγότερο) ενώ ενθουσιωδώς ενισχύει την ιδεολογία που αυτή η αγορά γεννά. Μισό αιώνα πριν η πιο χαρακτηριστική εξαίρεση ήταν η μοναδική Ayn Rand , η οποία συνηγορούσε για ένα φιλελευθερισμό της αγοράς και για ένα πλήρη εγωισμό αποκαθαρμένο όμως από την παραδοσιακή ηθική η οποία αφορά τις αξίες της οικογένειας και την θυσία για το γενικό καλό"
Γιατι χολοσκάμε;
Εξ 'αλλου η "συμπαθεια" του ΣΖ προς την κυρία αφορά και τις αρχιτεκτονικές της ευαισθησίες (παραλληλη ανάρτηση LLS)
Ας μην καταναλώνουμε ενέργεια για κάτι προφανες
Το ιδεολόγημα του φιλελευθερισμόύ είναι "παράδοξο" δεν είναι "συμπαγές"
Η αριστερά δεν είναι αντιφιλελευθερη, και οταν ήταν αντιφιλελευθερη παρήγαγε τερατα.
Η Αριστερά ενσωματώνει και υπερβαίνει τον φιλελευθερισμό.
Δεν είναι τυχαίο πως ο μέγιστος κριτκός της χρηαμτοοικονομικης συγκυριας Wallerstein μας καλεί για "Μετα τον Φιλελευθερισμό"
Η επιλεκτική ελξη του ΣΖ προς την ΑΡ δεν σημαίνει ότι θα γίνει μέλος του κομματος Μπακογιαννη.
Τέλος για τον Παπα και τα ηθικά διλημματα, ο ΣΖ εχι γραψει τουλαχιστον 8 βιβλία πολιτίκής θεολογίας, με έμφαση και υποστήριξη της ηθικής στασης του χριστιανισμού (Δες σχετική αναρτηση LLS)

Left Liberal Synthesis said...

Omadeon
Re: YΓ
Το απόσπασμα που παραθέτεις ως επιχείρημα έχει δυο σοβαρά προβλήματα
1.-Το περιεχόμενο του αποδομεί την ΑΡ ως φιλόσοφο, και λογοτέχνη από ψυχαναλυτική πλευρά και υπενθυμίζει το αυτονόητο, ότι είναι η πηγή διαφόρων think tank του αμερικανικού κατεστημένου. Επ’ αυτού δεν υπάρχει διαφωνία .Το έργο κάποιου δεν αξιολογείται γενικώς συν πλην , αποδεκτό απορριπτέο ολικά , Το ζητούμενο είναι γιατί σε πολλαπλές αναφορές ο ΣΖ επαινεί τόσο ΠΛΕΥΡΕΣ αυτού του έργου; Για την ιδεολογική συνέπεια της συγγραφέως; Ωραία τότε στην ίδια γραμμή όλη η Ναζιστική Θεωρία, η Λογοτεχνία της Παιδοφιλίας, ο ισλαμοφασισμός είναι προς έπαινο γιατί οι φορείς τους είναι «συνεπείς». Τότε καταλύουμε κάθε έννοια κριτικού λόγου. Δεν μας ενδιαφέρει τι λέμε αλλά αν είμαστε συνεπείς με αυτό που λέμε!
2.-Με αυτό το κριτήριο ο πιο ασυνεπής είναι ως γνωστόν ο ΣΖ. Έχει επαινέσει μέχρι κολακείας κατά σειρά τους Negri,Laclau,Butler,Σταυρακκακη για να τους απαξιώσει ολικά λίγο αργότερα.
Το κριτήριο της συνέπειας είναι προβληματικό , πολύ παραπάνω όταν αυτό σχετίζεται με τον ΣΖ.

OMADEON said...

Γιάννη, το Living in the End Times το ΕΧΩ, αλλά λόγω άλλων ασχολιών θα χρειαστώ χρόνο πριν κάνω σχετικό ποστ.
Προς το παρόν τολμώ να πω ότι το ΓΙΑΤΙ ο Ζίζεκ είχε "θαυμασμό" για τη Ραντ και με ΤΙ έννοια, είναι... ακριβώς ΜΠΡΟΣΤΑ σου αλλά ΔΕΝ το βλέπεις. Βλέπεις αυτά που ΘΕΛΕΙΣ να δεις σε ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΗ ερμηνεία του εδαφίου που παράθεσα, εγκλωβίζοντας τη διαλεκτική του Ζίζεκ σε κάτι που ΔΕΝ συνοψίζει τα ΟΥΣΙΩΔΗ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ αυτά που λες, αυτά είναι αυτονόητα αλλά ΠΟΛΥ γενικά, σχεδόν... ευνουχιστικά για το νυστέρι του Ζίζεκ στο εδάφιο.O τρόπος που αναφέρθηκε στη Ραντ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ίχνος "θαυμασμού". Εχει όμως ΜΠΟΛΙΚΟ "fascination", DEEP psychoanalytic AND political fascination, as follows:

1. Rand’s ideological limitation is here clearly perceptible: in spite of the new impetus that the myth of the “prime movers” got from the digital industry (Steve Jobs, Bill Gates), individual capitalists are today, in our era of multinationals, definitely not its “prime movers.” In other words, what Rand “represses” is the fact that the rule of the crowd is the inherent outcome of the dynamic of capitalism itself…

Ο "θαυμασμός" του Ζίζεκ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ όπως τον ερμηνεύεις. Δεν διαφέρει από "θαυμασμό" συλλέκτη πεταλούδων που βρήκε σπάνιο είδος, ή -καλύτερα- "θαυμασμό" βιολόγου που βρήκε... επικίνδυνο ιό. Κι ο ιός ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ η δική σου ιδέα για φιλελευθερισμό. Είναι καθαρόαιμος ιός ΑΚΡΑΙΟΥ καπιταλισμού. Ο Ζίζεκ χαίρεται γιατί τον ΕΣΠΑΣΕ.

OMADEON said...

Τώρα... πρέπει να ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΤΕΙ ένα πράμα που λες και ξαναλες, με διαφορετικούς τρόπους:

Το ζητούμενο είναι γιατί σε πολλαπλές αναφορές ο ΣΖ επαινεί τόσο ΠΛΕΥΡΕΣ αυτού του έργου; Για την ιδεολογική συνέπεια της συγγραφέως; Ωραία τότε στην ίδια γραμμή όλη η Ναζιστική Θεωρία, η Λογοτεχνία της Παιδοφιλίας, ο ισλαμοφασισμός είναι προς έπαινο γιατί οι φορείς τους είναι «συνεπείς». Τότε καταλύουμε κάθε έννοια κριτικού λόγου. Δεν μας ενδιαφέρει τι λέμε αλλά αν είμαστε συνεπείς με αυτό που λέμε!

Την απάντηση σ' αυτό ΔΕΝ την αποκτάς από την οπτική γωνία της ΕΡΩΤΗΣΗΣ που θέτεις. Θέτεις ΛΑΘΟΣ ερώτημα. Το ΣΩΣΤΟ ερώτημα είναι ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΑΡΠΑΖΕΤΑΙ ο Ζίζεκ από τη Ραντ, ΤΙ της "βρίσκει" δηλαδή που την καθιστά... "ελκυστική".

Ε, θα σου απαντήσω με παράδειγμα από το ΔΙΚΟ ΜΟΥ τομέα. ΣΥΝΑΡΠΑΖΟΜΑΙ από προγράμματα, τα οποία μισώ, ακριβώς τη στιγμή που τα ΣΠΑΖΩ και τα ΚΑΤΑΝΟΩ. Η δουλειά του coder και η δουλειά ενός dialectician έχουν ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ.

Και... νομίζεις ότι "θαυμάζω" τον κώδικα που σπάζω? ΟΚ, με ΚΑΠΟΙΑ έννοια ναι, αλλά στην πραγματικότητα... ΚΑΘΟΛΟΥ! χεχε

Τώρα... γιατί δεν με συναρπάζουν άλλα είδη κώδικα? Διότι είναι ΒΑΡΕΤΟΙ και ΔΕΝ ΜΑΘΑΙΝΩ τιποτε από δαύτους. Είναι ΗΛΙΘΙΟΙ, όπως ο... Χομέϊνι, ή ο Χίτλερ. Get it?

Left Liberal Synthesis said...

Omadeon
Λογω κουρασης προσπερνας όλα τα σχολια μου
Κατανοητό και αποδεκτό

Σε παραπέμπω ένα σχόλιο πισω

"1.-Το περιεχόμενο του αποδομεί την ΑΡ ως φιλόσοφο, και λογοτέχνη από ψυχαναλυτική πλευρά και υπενθυμίζει το αυτονόητο, ότι είναι η πηγή διαφόρων think tank του αμερικανικού κατεστημένου. Επ’ αυτού δεν υπάρχει διαφωνία .Το έργο κάποιου δεν αξιολογείται γενικώς συν πλην , αποδεκτό απορριπτέο ολικά , Το ζητούμενο είναι γιατί σε πολλαπλές αναφορές ο ΣΖ επαινεί τόσο ΠΛΕΥΡΕΣ αυτού του έργου; Για την ιδεολογική συνέπεια της συγγραφέως; Ωραία τότε στην ίδια γραμμή όλη η Ναζιστική Θεωρία, η Λογοτεχνία της Παιδοφιλίας, ο ισλαμοφασισμός είναι προς έπαινο γιατί οι φορείς τους είναι «συνεπείς». Τότε καταλύουμε κάθε έννοια κριτικού λόγου. Δεν μας ενδιαφέρει τι λέμε αλλά αν είμαστε συνεπείς με αυτό που λέμε!"

Θα σε καλούσα να δεις πιο προσεκτικά το σχόλιο στα εισαγωγικά, γιατί το πρόβλημα δεν είναι οτι ΑΡ ειναι υπερσυντηρητική .Αυτό είναι αυτονόητο.

Το πρόβλημα είναι τι βρισκουν οι κριτικοί διανοουμενοι σε ΥΠΕΡΣΥΝΤΗΡΙΤΚΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΝΑΖΙΣΤΕΣ πΧ. Rand, Schmitt,Heidegger κλπ

Δεν είναι απλά η εμμονή τους.

Left Liberal Synthesis said...

Omadeon

Σήμερα δημοσιευεται αναρτηση με τον τίτλο "ο δικός μας Heidegger"

Ως γνωστον ο Ηediegger ήταν ενας δειλός, ιταμός,ναζιστής,που προδοσε τους φιλους του και διευψεσε τους μαθητες του, αμενετανότητος και δηλωμένος φίλος της Ελληνικής Χούντας.

Ταυτόχρονα ένας μεγαλος φιλόσοφος
Σημαίνει οτι οσοι διαβαζουν αποσπασματικά τον Heidegger κάνουν κανένα Λαθος;

Η θαυμάζουν την εμμονή του να μην καταδικάζει τιποτα από τον Ναζισμό;

Η αναγνωση ως "οικειοποίηση" και διερευνση είναι συστατικό της κριτικής.
Δεν είναι ταμπου η κριτική θετική αποτίμσης έργου συντηρητικών διανοούμενων.

Μη στρεσαρεσαι απλά και μόνο από την επιλεκτική αποτιμηση της Ραντ, και σπευδεις να την αποδώσεις σε θαυμασμό της εμμονής.Δεν είναι κανένα έγκλημα.

OMADEON said...

Γιάννη εγώ δεν στρεσσάρομαι καθόλου. Σου απάντησα ΗΔΗ σε αυτό που ΞΑΝΑΓΡΑΨΕΣ. Αύριο που δεν θα είσαι κουρασμένος ξανα-διάβασέ το.

Απλά με ενοχλεί ο τρόπος που ερμηνεύεις τη στάση του Ζίζεκ στη Ραντ και το οικοδόμημα που χτίζεις ΟΙΚΕΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ κάτι που ΔΕΝ κατανοείς σωστά, τελικά.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ καν να το κατανοήσεις. Δεν έχεις το απαραίτητο background... σοφιστικής, διαλεκτικής ΚΑΙ... Δημιουργικής Τρέλλας που ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ για το θέμα.

Και ΟΣΟ ασχολείσαι με Γενικεύσεις και Ολότητες όπως "Η Αριστερά", ή "η Ελληνική Αριστερά", ή "ο φιλελευθερισμός" θα ξεφεύγεις από το θέμα ολοένα και περισσότερο.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ -τέλος- "δικός μας Χάϊντεγκερ". Υπάρχει ΚΩΔΙΚΑΣ Χάϊντεγκερ που ΣΠΑΖΟΥΜΕ.

OMADEON said...

ENA πράμα με ενοχλεί ΑΦΑΝΤΑΣΤΑ διότι το θεωρώ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ. Δεν στρεσσάρομαι καθόλου, αλλά το θεωρώ κραυγαλέο λάθος (και το θεωρεί λάθος ΚΑΙ ο Αντώνης). Σε λίγο θα μεταφραστεί και θα σταλεί ΚΑΙ στον Ζίζεκ τον ίδιο ΚΑΙ στον Κώστα Δουζίνα, διότι αποτελεί _επικίνδυνο_ λανθασμένο ΔΟΓΜΑ. Το εξής:

Στο απόσπασμα που ακολουθεί ο ΣΖ εκφράζει ακριβώς την υποστήριξη του προς την ιέρια του Φιλελευθερισμού Ayn Rand γιατί ακριβώς συνηγορεί προς ένα πλήρη φιλελευθερισμό.

Εδώ μάλιστα... ΔΕΝ μιλάμε ΚΑΝ για θαυμασμό, αλλά για "υποστήριξη".
Και μιλάμε για "πλήρη φιλελευθερισμό" τη στιγμή που η Ραντ συναρπάζει το Ζίζεκ για το... ΑΝΤΙΘΕΤΟ, το ότι ο φιλελευθερισμός της ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΛΗΡΗΣ, αλλά πιο ακραίος ή ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΟΣ (και διόλου ανεκτικός) = πιο κατάλληλος για ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ και... ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ.

Left Liberal Synthesis said...

Omadeon
To σχολιο μου δημοσιευτηκε ακριβώς αναμεσα σε δυο διαδοχικά δικά σου σχολια.

Αφου προσπερασουμε τις προφανείς αδυναμίες μου, βλέπω οτι τωρα μετατοπίζεις την ανάγνωση Ζιζεκ

Από τον θαυμασμό μιας μονομανίας είναι "σπασιμο του καπιταλισμού"

Σωστά αλλάζεις την αναγνωση, και πλησιαζουμε

Γιατί ο φιλελευθερισμός είναι ιδεολογία και ο καπιταλισμός μορφή κοινωνικού σχηματισμού

Ολο το απόσπασμα του ΣΖ στηρίζεται ακριβώς στην ένταση των δυο ορων.
Η φιλελευθερη ουτοπία (αλα Ραντ) δεν λειτουργεί εντός καπιταλισμού, και ουτε οι συντηρητικοι φιλελευθεροι μπορούν να είναι αυθεντικοί φιλελευθεροι

Ο καπιταλισμός δεν μπορεί να είναι χωρίς κρατικές ρυθμίσεις και οι "φιλελευθεροι" είναι συντηρητικοί

Δες το αποσπασμα στο πρωτοτυπο και θα δεις ακριβως το νόημα.

Ο θετική αποτιμηση δεν είναι αποδοχή, είναι κριτική .Δεν λέμε οτι ο ΣΖ είναι συντηρητικός φιλελευθερος αλλά οτι αποδέχεται την ΑΡ γιατί ακριβώς ο φιλελευθερισμός της αναδεικνύει την αντίφαση.

Τέλος για τον κώδικα Heidegger, και τον κώδικα Scmitt (αμφοτεροι, καραναζιστές του κερατα που απασχολουν την αριστερά) και η αντιδιαστολή προς τον "δικό μας Heidegger" μου φαίνεται οτι ξεφευγεις από την ουσία

Ακόμη και ο πιο χολερικός φασίστας αν εχει κατι να πει μας απασχολεί θετικά αν αυτό που λέει έχει ενδιαφέρον.

Και πολλοι από τους Rand, Hayeck,Nozick,Heidegger,Scmhitt λενε πολυ ενδιαφέροντα πραγματα. Μα παρα πολύ.

Left Liberal Synthesis said...

Omadeon

Θα ήταν ισως ενδιαφέρον να σου στείλω μια σειρά ερωτήσεων που προκύπτουν από γραπττα του ΣΖ να μας διευκρινήσει αφου έχεις επαφή.

Δεν είναι μονο οι συνεχεις θετικές κρίσεις για την Ραντ, είναι και η κρίση για "αδελφική βοηθεια της ριζοσπαστικής αριστεράς για την σωτηρία του φιλελευθερισμού" κλπ κλπ

Αν περιμένεις μια μέρα επειδή έχω και αλλο υλικό στο κωδικοποιω και στο στελνω