Thursday, December 4, 2008

Κρατισμός εναντίον Κοινωνικού Κράτους ή γιατί παραδόξως το ΚΚΕ είναι πιο αντικρατικιστικό κόμμα από Πασοκ,Συριζα

Στις παράπλευρες αναρτήσεις έχουμε δημοσιεύσει κείμενα προερχόμενα από την Αριστερά όπου υπογραμμίζεται με επίταση ,να υπάρξει απόσταση από πρακτικές και ιδεολογικές αναφορές εκτός κράτους.Στο κείμενο του S.Critchley ο μεταφραστής καθηγητής Μπουντουρίδης (που μας εφοδιάζει μεταφράσεις των πιο σύγχρονων παρεμβάσεων της αριστερής διανόησης) υπογραμμίζει με δικιά του πρωτοβουλία ,τις αναφορές για την ανάγκη ανάπτυξης πτωτοβουλιών εκτός κράτους,στην δε Εποχή ένας άλλος ακαδημαικός ο Γ.Σταθάκης (πρώην πρόεδρος του ΔΣ της Αυγής ) και ηγετικό στέλεχος του Συν,προχωρά παραπάνω και προβαίνει σε μια ρητή αποκύρηξη του «κρατισμού» και αντιπτοβάλλει τις αυτοδιαχειριστικές καταβολές της αριστεράς.

Για ένα ιστολόγιο που έχει το συνθετικό Liberal,κάτι τέτοια μας ενθουσιάζουν και γι’αυτό δεν παύουμε να τα αναδεικνύουμε ,σε κάθε ευκαιρεία.Παρά ταύτα αναρωτιόμαστε τι έπιασε στα μέσα της κρίσης τους αριστερούς διανοούμενους ή φούρια να αποκυρήξουν τους «κρατισμούς»,και τους αναδεικνύουν με τόση επίταση;

Η απάντηση είναι ότι ο κρατισμός είναι ενδημική ασθένεια της κεντροαριστεράς,και της εκτός ΚΚΕ mainstream αριστεράς,και με αυτήν την έννοια, οι σχετικές αποκυρήξεις γίνονται ακριβώς για να την εξορκίσουν.Και οι δύο εκκλήσεις γίνονται κοιτώντας εντός της αριστεράς και όχι εκτός.Δηλαδή δεν έχουμε μια ριζική κριτική αλα Μαρξ του κράτους ως «σε τελευταία ανάλυση» οργανωτή μιας συναίνεσης ή επιβολής μιας τάξεως,αλλά μιας κριτικής για το ίδιο το περιεχόμενο των αιτημάτων της αριστεράς.Με αυτόν τον αριστερό κρατισμό ασχολούμαστε.

Υποστηρίζουμε ότι ο ενδημικός «κρατισμός» των Συριζα ,Πασοκ έχει θεμελιακά ιδεολογικά και κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά,και αντιθέτως με την πρόχειρη κοινή πρόσληψη το ΚΚΕ είναι σαφώς ένα ιδιόρρυθμο «αντικρατικιστικό» κόμμα,και πάντως πολύ λιγώτερο από τα προηγούμενα.

Ας αναλύσουμε τους όρους του προβλήματος

Ο αριστερός κρατισμός συνίσταται

Σε μια αυτοματοποιημένη κοινωνική στάση,μια αδρανή ροπή να αναζητιώνται λύσεις όλων των προβλημάτων όχι μόνο εντός κράτους,αλλά με την χρήση εκείνων των «σκληρών» λειτουργιών του κράτους που συγκροτούν την βαθύτερη υπόσταση του.Και οι λειτουργίες αυτές έχουν τα χαρακτηριστικά της απρουπόθετης άμεσης κρατικής δράσης,και της αξιολογικής τεκμηρίωσης εκτός τεχνικής αλλά εντός της πολιτικής αντζέντας.

Την προνομιακή χρήση προνοιών του κράτους από ομάδες συμφερόντων που έχουν ειδικές οργανικές σχέση με αυτό, σε σχέση με το υπόλειπο πληθυσμό.

Την επίκληση ευρύτερων κοινωνικών αιτημάτων από ειδικές ομάδες που εξισώνουν αξιακά τα ατομικά τους αιτήματα με το «βάθος» ευρύτερων αιτημάτων,με την απαίτηση όλα αυτά (τα δικά τους αιτήματα) να υλοποιηθούν η να ρυθμισθούν ή να βελτιοποιηθούν ως υπέρτατη κρατική ρύθμιση, με την επίκληση των απόλυτων και αδιαμφισβήτων κρατικών εξουσιών.

Την αναζήτηση της κρατικής παρέμβασης για την ικανοποίηση στοιχειωδών αιτημάτων ,χωρίς να εξαντληθουν τα όρια των κοινωνικών πρωτοβουλιών ,διαδράσεων και δράσεων και συναινέσεων που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τα στοιχειώδη αυτά αιτήματα

Την αυτονόητη ,άρρητη υπόθεση της μη κρατικής χρεοκωπείας που λειτουργεί ως μοχλός απομύζησης φορολογικών εσόδων

Την ατροφία της διερεύνησης για κάθε μη κρατικό εγχειρήμα πολλαπλότητας ,καινοφάνειας,αυτοδιαχείρισης κλπ που όμως κινείται εντός ανταγωνισμού άμιλας αποτίμησης αποτελεσμάτων και λογοδοσίας.

Ο κρατισμός δεν είναι στενά πελατειακός,με την έννοια του Νεοελληνικού σχήματος,είναι ευρύτερα ιδεολογικό φαινόμενο ,που διαποτίζει όλη την κοινωνία,και αναπτύσεται ακριβώς λόγω της καχεξίας δομών και λειτουργειών της κοινωνίας πολιτών.Το πελατειακό σύστημα είναι μια μορφή κρατισμού,και μάλιστα αναφέρεται σε πιο αδύναμα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας.

Κρατισμός δεν είναι η απαίτηση για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα,κρατισμός δεν είναι η απαίτηση για δημόσιο σύστημα υγείας,δημόσια παιδεία,ελάχιστη ανεργία,ελεύθερο χρόνο κλπ.Ολα αυτά είναι αιτήματα που το κράτος καλείται να διασφαλίσει .Κρατισμός είναι η χρήση όλων αυτών και άλλων αιτημάτων για την ικανοποίηση μερικών ή ειδικών συμφερόντων που αναφέρονται ή εμπνέονται από το πλέγμα των ιδεών της αριστεράς ή κεντροαριστεράς..
Ας δούμε όμως μερικά εξώφθαλμα παραδείγματα κρατισμού

Ολυμπιακή

Η επίκληση του αυτονόητου δικαιώματος αεροπορικής κάλυψης των άγονων γραμμών,γενικεύεται και μετατρέπεται σε υποχρέωση λειτουργίας μιας κρατικής υπηρεσίας στην μορφή μιας εταιρείας με ελλείμματα.

ΔΕΗ

Η επίκληση του φθηνού ρεύματος,αποκρύπτει την απαίτηση για μια ΔΕΗ ως αξιόπιστος παραγωγού ρεύματος με άριστη χρήση των συντελεστών παραγωγής,και την δεδομένη υποχρεωση του κράτους να επιδοτήσει το ρεύμα για όσους συμπολίτες αδυνατουν να καταβάλουν την τελική τιμή.Η ΔΕΗ πρεπει να κριθεί αν παράγει ρεύμα με το λιγώτερο οικονομικό και περιβαντικό κόστος και όχι σε ποια τιμή το πουλάει.

ΜΚΟ

Η επιμόλυνση του θεσμού των ΜΚΟ,μέσω της υπερβάλουσας και δυσανάλογης κρατικής επιχορήγησης,που τις καθιστά άτυπες κρατικές δομες,με αδιαφανή κίνητρα

Τοπικη Αυτοδιοίκηση

Η απουσία οποιασδήποτε αποτίμησης τεχνικών παροχών της αυτοδιοίκησης ,(πχ αποκομιδή σκουπιδιών) με όρους οικονομίας,και τελικά η διαιώνιση απαρχαιομένων μορφων λειτουργίας,με το πρόσχημα την λεγόμενη πολιτική αξιολόγηση (αλλαγή Δημάρχου) που είναι τελικά άνευ σημασίας για τον χρήστη και χρηματοδότη των υπηρεσιών αυτών

Σε όλες τις περιπτώσεις η κρατικιστική λογική,αντιδιαστέλλεται αυτομάτως μια μια λογική ιδιωτικού φορέα,ενω απουσιάζουν έστω και ως προτάσεις συζήτησης εταιρικές καινοφανείς μορφές αυτοδιαχείρισης (πολυμετοχικότητα της ΔΕΗ από τους καταναλωτές,αυτοδιοικούμενη Ολυμπιακή κλπ),και το ευρύτερο κοινωνικό όφελος γίνεται επίδικο αντικείμενο μεταξύ διαφόρων ομάδων και του κράτους,ως παίγνιο μηδενικού αθροίσματος μεταξύ δύο παικτών.Στις υποθέσεις αυτές μια παραγωγική διαδικασία με μετρήσιμα αποτελέσματα,επιχειρείται να «συμπυκνωθεί» ως υπέρτατη κρατική λειτουργία,έτσι ώστε να επιλύει τα επίδικα τεχνικοδιαχειριστικά ζητήματα στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Η αναδιάρθρωση της Ολυμπιακής απειλεί τις άγονες γραμμές,η αναδιάρθρωση της ΔΕΗ απειλεί τον πληθωρισμό κλπ κλπ

Αραγε γιατί υπάρχει ο φόβος κρατισμού;

Είναι σαφές ότι το φαινόμενο αφορά κοινωνικά στρώματα που υπεραντιπροσωπεύονται εντός Συριζα Πασοκ και αυτά είναι νέα μικροαστικά ,με σημαντικό πνευματικό απόθεμα,και υπαλληλική ή αλλη εξαρτημένη σχέση με κρατικούς φορείς .Ταυτόχρονα όμως αφορά και μικρομεσαία στρώμματα της ιδιωτικής οικονομίας που αενάως κολακεύονται από Πασοκ Συριζα,ως «μικρομεσαίοι» και αναζητούν την επιλεκτική κρατική μέριμνα.
.
Η περιπλοκή συνίσταται στό ότι ενώ τα κόμματα αυτά έχουν μια γενική ,πλουραλιστική αντικρατικιστική ρητορεία,τα στρώμματα που ρέπουν στον κρατισμό,υπεραντιπροσωπρεύονται στο εσωτερικό τους. Μια απλή ματιά στα στοιχεία που δίνουν το Πασοκ και ο Συν για τις επαγγελματικές κατηγορίες στα συνέδρια τους αρκούν.Τέλος η φυσιολογική εγγύτητα του Πασοκ με την διακυβέρνηση,και η ιδεολογική συνάφεια του Συριζα με την λεγόμενη «αριστερή διακυβέρνηση» πυροδοτουν τα κρατικιστικά ανακλαστικά διαφόρων ομάδων.

Ο κρατισμός αφορά συνήθως στρώματα που βιώνουν την ένδεια ως σχετική απόσταση από τις «άνω του χαμηλώτερου όρου» προσδοκίες τους,ως ματαίωση μιας ατομικής στρατηγικής εξόδου προς την εργασιακή ποιότητα και ασφάλεια.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η ατομική στρατηγική έχει χαρακτήρα απόδρασης από κοινωνικά πεδία εθελούσιων συναλλαγών,διαβουλεύσεων, αγοράς,και αναζήτηση δομών σταθερότητας,αντοχής και ιεραρχίας.Η απόδραση απο τον σκληρό και εν πολλοις απάνθρωπο τόπο των ιδιωτικών συναλλαγών της ελληνικής κοινωνίας,αυτομάτως εξιδανικεύει τον άλλο πόλο,ως ολότητα,και αρρήτως η άκαμπτη κρατική λειτουργία λειτουργεί ως αναγκαίο κακό μιας εργασιακής ασφάλειας.

Τα λαικώτερα και χειμαζόμενα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας,δεν μπορούν να καταχωρηθούν στο κρατικιστικό φαινόμενο,άλλωστε δε η προσφυγή τους στο κράτος έχει την μορφή επείγουσας ,απελπιστικής δράσης
Στις συνθήκες αυτές ο κρατισμός στρεβλώνει το εύρος και το περιεχόμενο της αριστεράς,αλλά ταυτόχρονα υποσκάπτει και διαβρώνει την αποτελεσματικότητα των κρατικών πρωτοβουλιών για την ανακούφιση των αδυνάτων.

Σε όλες τις σχετικές αναλύσεις για την φτώχεια στην Ελληνική κοινωνία,είναι σαφές ότι ενω οι δαπάνες δίνονται είναι σε απαράδεκτα ποσοστά, η διοικητική μηχανή που υποτίθεται θα υλοποιήσει τα προγράμματα καταναλώνει τόσους πόρους και λειτουργεί τόσο άρυθμα που τελικά,δεν υπάρχουν μετρήσιμες βελτιώσεις «μετά τις παροχές».


Στο τοπίο αυτο το ΚΚΕ παρουσιάζει μια μοναδική ιδιαιτερότητα.

Οντας το μοναδικό κόμμα με σαφή ιδεολογική αναφορά στους κλασσικους του Μαρξισμού,αναπνέει εντός του απελευθερωτικού ατομοκεντρικού οράματος του κομμουνισμού της καταστροφής του κρατους.

Ταυτόχρονα όμως ,η ιστορική του ανάλυση του υπαρκτού το καθιστα στην άβολή θέση μιας υπεράσπισης ενός υπερτροφικού απόλυτου πιραμιδωτού κράτους διαρκόυς εκτακτου ανάγκης,καθιστώντας το εύκολο στόχο συκοφαντιών.

Η πολιτική του όμως παρέμβαση στην συγκυρία,με την ριζική αντικαπιταλιστική ρητορία, το απωθεί αυτομάτως από πειρασμούς εκθείασης των κρατικών παρεμβάσεων καθώς αναγνωρίζει σ’αυτές τις δυνατότητες νέου τύπου «αντιλαικών ρυθμίσεων».Η επιφυλακτικότητα του στα θέματα κρατικοποίησης των τραπεζών,και η διαρκής υπόμνηση του για την «λαική οικονομία» οταν ωριμάσουν οι συνθήκες,διασφαλίζουν στο κόμμα αυτό μια απόσταση ασφαλείας από τον κρατισμό που αναλύσαμε πριν.

Δηλαδή το ΚΚΕ παρότι είναι θεμελιακά και πολιτικά αντικρατικιστικό,έχει μια πολύ βαριά υποθήκη ιστορικής φύσεως ,την οποία διαχειρίζεται με άτσαλο τρόπο..

Ενω το Πασοκ και Συριζα ,είναι μπλεγμένα στα δίκτυα του κρατισμού και πολιτικά (μέσω των προγραμμάτων τους) και κοινωνιολογικά,το ΚΚΕ έχει μόνο μια εμπλοκή και αυτή είναι ιστορικής περιγραφικής φύσεως και αφορά μια συζήτηση που ξεθωριάζει.44 comments:

OnWine said...

Θα μου επιτρέψεις να σχολιάσω την ανάρτηση με το δικό σου ...στυλ...

Λοιπόν... κάποτε ένας δημοσιογράφος που είχε πάει στο γραφείο ενός διάσημου αρχιτέκτονα γιά να του πάρει συνέντευξη, τον είδε να σχεδιάζει απορροφημένος... και πήρε το θάρρος και τον ρώτησε "Αν επιτρέπετε, δάσκαλε, τι σχεδιάζετε?"... ο αρχιτέκτονας σήκωσε το κεφάλι και απάντησε με σοβαρότητα και ύφος "Σχεδιάζω μιά διαδοχή επιπέδων σταθερού πλάτους με ρυθμική εναλλαγή της απόλυτης κατά x και y θέσης τους στον χώρο μέσω της θεληματικής μετακίνησης εκάστου n+1 στοιχείου σε σχέση με το στοιχείο n, που θα επιτρέπει την άνετη σύνδεση των καθ' ύψος διατεταγμένων χώρων συμβάλλοντας ουσιαστικά μέσω την αποκατάστασης των ανθρωπίνων σχέσεων στην βελτίωση του κοινωνικού γίγνεσθαι"...

Και κάποιος βοηθός σχεδιαστής, βλέποντας την κατάπληξη του δημοσιογράφου και το απορημένο του βλέμμα, έσκυψε προς το μέρος του και του ψυθίρισε: "Σχεδιάζει μιά σκάλα"

Την ανεύρεση της σχέσης με την ανάρτησή σου... την αφήνω σε εσενα...

Left Liberal Synthesis said...

sxoliasti
υπάρχουν μερικες ιστολογικές φιγούρες,που μου αρέσουν γιατί καταλαβαίνουν πολλά.......
Το "εχεις" το θέμα,αλλά ολοι σκάλες σχεδιάζουν φίλε μου,ο καθείς με τον τρόπο του.

Anonymous said...

LLS: Yπάρχουν αυτοί που για να περιγράψουν τη σκάλα χρησιμοποιούν την ορολογία του αρχιτέκτονα, και στο άλλο άκρο αυτοί που προσπαθούν να εξηγήσουν τη θεωρία της σχετικότητας
με κινούμενα σχέδια(όχι εύκολο πάντα).

Αλλα εσύ νομίζω δεν περιγράφεις τη θεωρία της σχετικότητας, αλλα μάλλον
κανεις διδακτορική διατριβή διερευνώντας το ρολο της σκάλας στηn
".. αποκατάσταση των ανθρωπίνων σχέσεων στην βελτίωση του κοινωνικού γίγνεσθαι"...

Nikos

Left Liberal Synthesis said...

Niko
Ε και??
Σιγά ,ιστολόγιο έχουμε όχι πανεπιστημιο ,και στο κάτω κατω τα διδακτορικά γίνονται για να απορρίπτονται.
Και στο φινάλε,από κάτι απορριπτέα phd,όλο και βγηκε,γιατί τα αποδεκτα,γεμίσανε τον κόσμο με φούσκες........

Anonymous said...

Αυτό λέω και εγώ. ιστολογιο είναι, οποτε πιο απλά ...
Επί της ουσία τώρα

Επειδή έχω παρακολουθήσει το blog σου
κατά καιρούς θέλω αν μπορείς να μου ξεκαθαρίσεις κάποιες ιδέες που προβάλλεις.

Υποστηρίζεις έννοιες όπως αυτοδιαχείριση των οικονομικών μεσων και πολυμετοχικότητας των επιχειρήσεων αντιδιαστέλλοντας τες με την ατομική ιδιοκτησία στην παραγωγή.
Έτσι αποδέχεσαι την επιχειρηματικότητα σαν δράση,αφαιρώντας όμως τον αυτοσκοπό του ατομικού κέρδους σαν κίνητρο της.


Επίσης νομίζω ότι βλέπεις αυτές τις δομές να λειτουργούν με βάση το φιλελευθερο ρυθμιστικό πλαίσιο οικονομίας, σε αντίθεση με το κεντρικό σχεδιασμό.
Μερικά ερωτήματα που γεννιούνται είναι:

Πως μπορούν να αποτραπούν σε ένα τέτοιο σύστημα κρίσεις που εμφανίζονται και στον καπιταλισμό και αφορούν p.x το στοιχειώδες ,τους νομους προσφοράς και ζήτησης; Τι αποκλείει p.x, τη πιθανότητα χρεωκοπίας μιας αυτοδιοικούμενης επιχείρησης; Πως ρυθμίζεται τότε το πρόβλημα της εργασιακής ανασφάλειας και μελλοντικής αβεβαιότητας; Μήπως απλά μετaτοπιζοντάι τα φαινόμενα του ανταγωνισμού και την ευθύνης του ρίσκου από τους ιδιώτες επιχειρηματίες σε ομάδες ανταγωνηστικων συμφερόντων των αυτοδιοικουμενων επιχειρήσεων;
τεtοιες ιδέες απομονωμένες από μια συνολικοτερη κοσμοθεώρηση ενός πολιτικού συστήματος βασισmενου σε κάποιες διαφορετικές ιδέες-αξιες σαν αποτέλεσμα συνειδητής επιλογής από την ίδια την κοινωνία, δεν νομίζω να έχουν μέλλον.

Nikos

ΥΓ. Με δικά σου λόγια σαν να πίναμε καφέ. Μην παραπέμψεις σε βιβλία διανοουμένων.

Left Liberal Synthesis said...

Niko
Σε κανένα διάλογο δεν την "καναμε" τσιτάροντας,και δεν μιλήσαμε μέσω άλλων.Στις αναρτήσεις το κάνουμε ,γιατί;γιατί έτσι.
Οντως μου αρέσει η ιδέα των αυτοδιαχεριζόμενων αυτοδιοικούμενων επιχειρήσεων ,εντός ενός πλουραλιστικού ,πολύμορφου πλαισίου.
Επίτρεψε μου να σημειώσω ότι στην ερωτηση σου αναφέρεται ,ΩΣΑΝ ,αυτό που προτείνω να είναι ένα μοντέλο στατικό μιας μελλοντικής κοινωνίας,σε αντιπαράθεση με ένα άλλο μοντέλο (κομμουνιστικό) όπου όλα τα ζητήματα επισφάλειας αιρονταιμε την άρση των εμπορευματικών σχέσεων.
Δεν πιστεύω σε κανένα στατικό μοντέλο (εκει στο βάθος του μέλλοντος) και άρα δεν μπόρώ να σου απαντήσω,με την έννοια ότι ο καθένας μπορεί να τοποθετήσει ένα ιδανικό κοινωνικό σύστημα ως στόχο.
Εκείνο που πιστεύω,είναι ότι κυνηγόντας μια κοινωνία (εστω με την άρση των επισφαλειών που αναζητάς) πρέπει να αποζητήσουμε εδω και τώρα την μέγιστη συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτό που παράγουν (άυλο υλικό υβριδιακό κλπ),σε ένα πολιτικο περιβάλλον μέγιστου πλουραλισμού.Είναι ο καλύτερος δρόμος ,γιατί υλοποίεί σπερματικά,δυνητικά,εδω και τώρα ,ψήγματα του μέλλοντος.Αλλιως αυτό το μέλλον διαρκώς θα φεύγει.
Δεσμεύτηκα μα μην τσιτάρω,και θα υπακούσω κι'όμως είναι ανάγκη να ξανασκεφτούμε πιο ουσιαστικά το τι ακριβώς σημαίνει το μέλλον στην πολιτική και την ιστορία.Δεν είναι και τόσο απλο....

OnWine said...

Φίλε LLS,

"Ετσι είναι αν έτσι νομίζετε"... ένα θεατρικό έργο του Λ. Πιραντέλλο, που, αν δεν το έχεις διαβάσει η δει στο θέατρο, στο συνιστώ ανεπιφύλακτα...

Σε προσομοιάζω με τον πρωταγωνιστή, τον Λαουντίζι, που κατάπληκτος βλέπει γύρω του τον κάθε ένα να έχει μιά απόλυτα διαφορετικη "αλήθεια" από την "δική" του αλήθεια, και απόλυτα διαφορετική από την "αληθεια" των άλλων... αυτό είναι και το πρόβλημά σου με την -ανύπαρκτη πλέον- έννοια της αριστεράς... από εκεί και η "τρικυμία εν κρανίω" που σου καταλογίζω...

Διάβασε το θεατρικό έργο -δυστυχώς δεν παίζεται σήμερα- και τοποθέτησέ το στην βιβλιοθηκη σου δίπλα στους Zizek, Heyek, Derrida και όλων όσων προσπαθούν (ή παριστανουν ότι προσπαθούν) να συλλάβουν το απωλεσθέν νόημα της άυλης πλέον αριστεράς... είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ γιά την LLS σκέψη...

Δεν αστιεύομαι... και τις περισσόυτερες φορές που νομίζεις ότι αστιεύομαι ή ευφυολογώ, κάνεις λάθος...

Anonymous said...

Κοίταξε... και το υπάρχον μοντέλο δεν είναι στατικό, αλλα βασίζεται σε κάποιες αρχές, εμπεδωμένες τόσο καλά που είναι αδιαπραγμάτευτα αξιώματα, όπως η
νομιμοποίηση της απεριόριστης ιδιοκτησίας και του κέρδους, ή το κοινοβουλευτικό πολίτευμα νοούμενο ως δημοκρατία. Επομένως κάποιες αρχές , αξιες , κανόνες και περιορισμοί δεν δομούν απαραίτητα ένα στατικό σύστημα όπως το φαντάζεσαι συγκρίνοντας το με τα προϋπάρχοντα του υπαρκτού σοσιαλισμού.
Απλά οριοθετούν τα όρια τις ,συνθήκες ,μέσα στα οποια μπορεί να "πάλλεται"
και να κυμαίνεται εξελισσόμενο δυναμικά μέσα από τις συγκρούσεις.Όχι όμως συγκρούσεις που περιστρεφοντai γύρω από στόχους μεγιστοποίησης του οικονομικού οφέλους όπως συμβαίνει σήμερα.

Άλλωστε ένα πλουραλιστικό, συμμετοχικό ,δημοκρατικό πολιτικο σύστημα δεν θα mπορουσε να είναι στατικό. Εάν όμως δεν θέτει όρια πχ στο ατομικό οικονομικό όφελος και την ιδιοκτησία, είναι εύκολο να οδηγήσει σε συγκέντρωση οικονομικής δύναμης που με τη σειρά της οδηγεί σε συγκέντρωση εξουσίας και θα υπονομεύσει το δημοκρατικό χαρακτήρα του.
Νίκος

Left Liberal Synthesis said...

sxoliasti
Δεν το έχω διαβάσει ή δει ,και διαβάζω προσεκτικά αυτό που λες ,για το LLS.
Ομοίως μην νομίζεις ότι ειρωνεόμαι,παίρνω πιο σοβαρα από ότι νομίζεις τις παρατηρήσεις σου.

Left Liberal Synthesis said...

Νικο
Μην συγχέουμε το ατομικό οικονομικό όφελος,με την ατομική ευθύνη,και την σύγκρουση συμφερόντων.
Υπήρξαν κοινωνίες με άρση του ατομικού οφέλους,που δίεχυσαν την ατομική ευθύνη,και συγκάλυψαν την συγκρουση για να καταλήξουν σε δράμα ή φαρσοκωμωδία.Μάλιστα αυτό έγινε με μια πρωτοφανή συγκέντρωση εξουσιών στους πολύ λίγους.
Το ατομικό (που μπορεί να μην είναι προσωπικό,αλλά συλλογικό,εθελοντικό κλπ) αυτομάτως ενσωματώνει την ατομική ευθύνη.Δεν μιλάω γαι το εγωιστικό εσωστρεφές οικονομικό συμφέρον.
Το πρόβλημα είναι πως οριοθετεις
την ατομική ευθύνη,σε μια χαώδη κοινωνία,χωρίς όμως να περιορίσεις τεχνικά τον πλουραλισμό.
Συμφωνω μαζί σου ας μην το δούμε στατικά.Αρα έχει σημασία ποιες αξίες προβάλλονται τώρα ως υλοποιήσιμες,γιατι αυτή καθαυτή η διαδικασία ορίζει το μέλλον.

Anonymous said...

Που είδες την άρση της ατομικής ευθύνης σε αυτά που είπα
Για ποια συστήματα μιλάς. Τι είδους δημοκρατίκες διαδικασίες είχαν;

Anonymous said...

Σχολιαστή από τη μια σαρκάζεις το μεταμοντερνικο ανερμάτιστο συλλογισμό της αριστερής διανόησης και από την άλλη τον οικειοποιείσαιγια να επισημαίνεις πάντα την αμφισημία και το uποκειμενικο που παραμονεύει στα επιχειρήματα.
Δεν λέω , καλο είναι για να υπενθυμίζει την έμφυτη γνωστική αδυναμία μας , αλλα ο μόνιμος σκεπτικισμός είναι η άρνηση της πράξης.
Εντέλει το πρόβλημα είναι αν το A και το B είναι αριστερά ή αν νομίζουμε ότι πρέπει να αλλάξει το σημερινό σύστημα και με τι στόχο;

Nikos

OnWine said...

Ανώνυμε Νίκο

Δεν τον οικειοποιούμαι γιατί η αμφισημία και το υποκειμενικό ενυπάρχει σε όποιο επιχείρημα σήμερα θελει να βασιστεί στον όρο "αριστερά"

Ο μόνιμος σκεπτικισμός στα ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ κατασκευάσματα είναι άρνηση της ...θεωρίας, όχι της πράξης (εκτός αν με "πράξη" θεωρείς την κατασκευή θεωριών, οπότε ...χαθήκαμε!)... και συμφωνώ οτι το πραγματικό πρόβλημα ειναι αυτό που θέτεις, μόνο που... χωρίς το ΞΕΚΑΘΑΡΟ -χωρίς ενυπάρχοντα και υποκρυπτόμενα "νοήματα" που ο κάθε ένας τα θεωρεί όπως αυτός νομίζει- λεκτικό και νοηματικό υπόβαθρο, απλά συνεννόηση δεν γίνεται, ούτε θεωρίες κτίζονται.

Επί πλέον... και η όποια συζήτηση θα πρέπει να περιορίζεται στα ουσιώδη και κατανοητά και από ...μη φιλοσόφους, εκτός αν όλα όσα συζητούνται, συζητούνται ερήμην του λαού (όπως γίνεται συστηματικά πιά από το μεταμοντέρνο φιλοσοφικό αριστερό κίνημα, σε ένα επίπεδο κυριολεκτικά προσιτό μόνο σε γερούς γνώστες των φιλοσοφικών τάσεων)- εν ολίγοις, το φύλο των αγγέλλων δεν ήταν ποτε το καθωριστικό της χριστιανικής θρησκείας... και σ' αυτό το blog -ΔΥΣΤΥΧΩΣ και είναι κρίμα- το 80% των συζητήσεων αυτό ακριβώς προσπαθεί να προσδιορίσει.

Νομίζω ότι γίνομαι κατανοητός, αν όχι... εδώ είμαστε πάλι...

ΥΓ: Τις περί αριστεράς απόψεις μου τις εκθέτω στο blog μου, και εαν και εσύ δεν ...σοκάρεσαι από το ύφος, μπορείς να πας να τις δεις...

Anonymous said...

Την αμφισημία και το υποκειμενικό τη
χρησιμοποιεις σε πολλα θεματα, δεν εννοω μονο για τη Αριστερα.

Στα υπολοιπα συμφωνω , για αυτο ζηταω απο τον ΛΛΣ
να κωδικοποιησειμε ξεκαθαρο υφος τα μηνυματα του.


Y.Γ Δεν γινεται και ανωνυμος και Νικος.

OnWine said...

Ανώνυμε Νίκο (το χρησιμοποιώ επειδή... εσύ το χρησιμοποιείς: Δημοσιέυεις σαν ανώνυμος και υπογράφεις σαν Νίκος... σου συνιστώ να δημοσιεύεις απλά σαν Νίκος...)

Το υποκειμενικό το χρησιμοποιώ γιατί απλά... δεν υπάρχει τίποτα το αντικειμενικό- δυστυχώς, μόνο στατιστική πιθανότητα, ακόμα και σε ...βεβαιότητες. Μην εξηγώ τώρα τα αυτονόητα...

Τώρα... ελπίζω ότι ο LLS δεν θα στενοχωρηθεί(αν θυμώσει, καρφάκι δεν μου καίγεται) που εδώ εμείς ...συμφωνούμε πως πρέπει να γράφει... πάντως, προσωπικά δεν θα του ζητήσω συγγνώμη...

Left Liberal Synthesis said...

Sxoliasti
Ποτέ δεν αρνήθηκα να διευκρινήσω κάτι συγκεκριμμένο,όταν αυτό ζητήθηκε,και ΠΟΤΕ απο εσένα.
Κατα τα λοιπα χάρηκα την συνομιλία σου με τον Νικο.

Left Liberal Synthesis said...

Niko
Ξαναεπιστρέφω (αν έχει νόημα πια) στην πλοκή του διαλόγου μας.
Εχεις δίκιο αλλα η απάντηση μου έχει λογικά άλματα.
Το πρόβλημα μου είναι ότι
Μου ζήτησες να τοποθετηθω για το σύνολο κάποιων απόψεων στο ιστολογιο,εκκινωντας απο μια αφετηρία ριζικής κριτικής (δεσ το σχόλιο σου)θα έλεγα αυθεντικού μαρξιστικου στίγματος (κρίση,προσφορα ζήτηση κλπ)και στην συνέχεια μετατοπίζεσαι σε ένα αλλο επίπεδο αναφερόμενος σε "ορια" και λειτουργιες "παλμού" σε ένα ανοικτο πλαίσο.
Την μετατόπιση δεν είδα με σαφήνεια ΚΑΚΩΣ ΚΑΚΙΣΤΑ ,και συνέχισα στο προηγούμενο πνεύμα.
ΤΟ ΚΑΚΙΣΤΑ αφορα εμένα γιατί κοιτώντας προσεκτικώτερα τις λεπτες διατυπώσεις σου (sorry μου φαινονται απολύτως left liberal...),δεν επισήμανα ότι με το πνέυμα των δευτερων διατυπώσεων σου δεν έχω παρα να συμφωνήσω μερικά.
Ανοίγω παρένθεση.
Είχα την εντυπωση μιας κριτικής του LLS ως περιπου αφηρημένο επινενοημένο "δηθενιάς" αλλα εδώ φίλε μου ,σε βλέπω μέσα στην καραμοντερνία την αφαίρεση και τα cultural studies.Αδυνατώ να πιστεψω ότι η ουσία και γραφή της ανάρτησης σου δημιουργεί οποιαδήποτε δυσφορία.Δεν ειρωνέυομαι.Κλείνει η παρένθεση.
Παραμένω στη δευτερη απάντηση σου (και το αναλογο λεξιλόγιο) για την οποία νομίζω το σημαντικό σημείο είναι το ζήτημα των ορίων για να αποφευχθει η υπερσυγκέντρωση (εννοείται συμφωνούμε εντός πλουραλιστικου πολυσυμμετοχικου πλαισίου).
Ειλικρινά δεν έχω σαφή γνώμη με την εξής έννοια.
Θεωρητικά ο ανταγωνισμός (στην ιδανική του μορφη) περιορίζει την συγκέντρωση.
Απο την άλλη η θέση τεχνικών ορίων από υπερκέιμενες αρχές ,πρέπει να γίνεται προσεκτικά γιατί τότε το πρόβλημα μεταβιβαζεται στην ισχύ και νομιμοποίηση που μπορούν να έχουν.
Αρα αν μπορώ να συμβαλω σε μια σκέψη τότε ένα μίγμα μιας επαγρύπνισης για ανταγωνισμό και εξωσυναλλακτικής εποπτίας,θα ήταν το καλύτερο.
Δεν πιστεύω στις υπερκείμενες εποπτιες,γιατί αυτομάτως φλερτάρουν με τον συγκεντωτισμό (από την αναποδη)

katerina said...

Lls, μήπως να δουμε τα πράγματα αντιστροφα;; Δηλαδή τι Κράτος θέλουμε να έχουμε και όχι τι Κράτος θέλουμε να αποφύγουμε;;;
Και μιας που με κατηγορείς για τεχνοκρατισμό, ας παραμείνω ...τεχνοκρατικά στα παραδείγματα σου.
Φαντάζομαι ότι θέλουμε παροχή ενέργειας από ιδιώτες που θα επενδύσουν σε αυτήν και που θα λειτουργούν ανταγωνιστικά μεταξύ τους;;;
Πόσους παρόχους ενέργειας μπορούμε να έχουμε στην Ελλάδα, το πολύ 3-4 και πολλούς λέω, έτσι ώστε η επένδυση τους να είναι κερδοφόρα σε σχέση με το μέγεθος της Ελληνικής αγοράς. Να υποθέσουμε ότι τρεις πάροχοι, δεν θα κάνουν καρτελ....

Αυτή την στιγμή δεν έχουμε Κρατική ΔΕΗ (είναι ΑΕ. Εισηγμένη), δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να βάζει πλαφόν στο ποσοστό που μπορεί να έχει το Κράτος (όπως παλιά στον ΟΤΕ), ο Πρόεδρος της είναι υποχρεωμένος να προστατεύει τα συμφέροντα των μετόχων του, αλλά η τιμή πώλησης, υπογράφεται με υπουργική απόφαση. Να απελευθερωθεί;;; Γιατί δεν επενδύει κανείς τώρα στν ενεργεια στην Ελλάδα;;; Γιατί είναι χαμηλή η τιμή της κιλοβατωρας.
Όταν μπουν με ακόμα ψηλότερη τιμή...μετά ανταγωνιζόμενοι θα την ρίξουν;;;

Τι λέει το ΚΚΕ για την ενέργεια, Κρατικοποίηση της ΔΕΗ, και κρατικό μονοπώλιο, μιας που η ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό.
Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, οικολογική κρατική μονοπωλιακή ΔΕΗ.
Τι λέει το ΠΑΣΟΚ, πλαφόν στο Κρατικό ποσοστό ώστε το management να παραμείνει στο Κράτος, δυνατότητα στον επενδυτή, κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις σε ΑΠΕ, πλαφόν στην τιμή της κιλοβατώρας. .

Τι από όλα είναι ¨σωστό»;;; Προφανώς κανένα.
Όσον αφορά το ΚΚΕ, δεν αξίζει τον κόπο να επεκταθώ. Τώρα τον θεωρητικό αντικρατισμό του.... μένει να τον αποδείξεις....
Όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς πιστεύει ότι το «Κράτος» καλλιεργεί σε κάποιο κρυμμένο τόπο ευρώ και αυτά αυγαταίνουν. Και βέβαια Οικολογική ενέργεια σημαίνει πολύ ακριβή ενέργεια.

Το ΠΑΣΟΚ, ήθελε να βάλει την ΔΕΗ στο χρηματιστήριο, να αρπάξει το ζεστό χρήμα, να μειώσει το έλλειμμα, να μπει στην ΟΝΕ, να δανειστεί με χαμηλότερο επιτόκιο.
Φτάσαμε σε αυτήν την απίστευτη ενεργειακή στρέβλωση.
Προφανώς δεν φταίει ο Αθανασόπουλος.
Όποιος κι αν ήταν, ένα τσιράκι που τον ανάγκαζαν απο την μία να παίζει κυβερνητικά παιχνίδια με τον κάθε Μυτιληναίο, αλλά ταυτόχρονα έχοντας μετόχους που δεν ενδιαφέρονται ούτε για καθαρή ενέργεια, ούτε για την ενεργεια απο φωτοβολταικά που αγόραζε η ΔΕΗ από ιδιώτες παρόχους στην διπλάσια τιμή από αυτή που πουλούσε. Οι μέτοχοι ενδιαφέρονταν για κέρδος, όπως οφείλουν να ενδιαφέρονται οι μέτοχοι απανταχού της γης.

Τι θα θέλαμε να γίνει;; Ξέρω θα μου πεις ότι δεν σε ενδιαφέρει η ....μικροδιαχειριστική λύση. Αλλά καλώς ή κακώς, εκεί κρίνονται τα στοιχήματα.
Ας πούλαγε λοιπόν ...το Κράτος, την βρωμιάρα ΔΕΗ σε ένα διεθνή διαγωνισμό, αλλά όχι χρησιμοποιώντας το τίμημα, απλώς για να κλείσει το έλλειμμα, αλλά για να χρηματοδοτήσει, περιφερειακές δομές, επιμελητηριακές δομές, συνεταιριστικά σχήματα, τοπικά clusters, νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, που θα διαχειρίζονταν φωτοβολταικά, ανεμογεννήτριες, καλλιέργειες και εργοστασια βιοκαυσιμων, υδροηλεκτρικά, γενικώς ΑΠΕ.
Ας υποχρέωνε τα Ταμεία (ορισμένους προέδρους και ΔΣ έχουν) να επενδύσουν σε αυτά και σε νέες βιομηχανίες που θα παρήγαν τον εξοπλισμό αυτής της τεχνολογίας, να επενδύσουν σε νέες υποδομές, σε ποιοτικά καινοτόμα προιόντα ανανεωσιμων πηγών ενεργειας, με εξαγωγικό χαρακτήρα.

Αυτό το Κράτος ήθελα προσωπικά lls, και ...εγώ δεν το βλέπω πουθενά.
Το Κράτος που θα εμπνεει, που θα κινητοποιεί, που θα καθοδηγεί, αλλά δνε θα επιχειρεί.
Αυτό το Κράτος ας το υποστηρίξουν μετά ...όλοι....

Left Liberal Synthesis said...

katerina
Ας τα παρουμε ένα ένα.
Αναφέρθηκα στον κρατισμό ως διακριτό φαινόμενο εντος αριστερας-κεντροαριστεράς,και αναρητήθηκα γιατί το ζήτημα ανασύερεται τώρα.
Απαντώ συνοπτικά γιατί μεγάλες ομάδες που αυτοπροσδιορίζονται αρ-κντραρ εντος των δυο κομμάτων έχουν φυσική οργανική σχέση με το κρατος και μια αντιστοιχη πρόσληψη.
Και να θέλουν το πασοκ συριζα (που θέλουν ηγετικές ομάδες) είναι δύσκολο να αντιστοιχηθουν απέναντι στο φαινόμενο.
Το ΚΚΕ δεν "παιζει" αυτό το παιχνίδι και δεν εχει τόση δύναμη στις ομάδες αυτές.Αρα τελικα και να θέλει δεν είναι κρατικιστικό,παρά την δυσμορφη υπεράσπιση του απολυτου κρατισμού.
Συγνωμη φαινεται αντιφατικό αλλά έτσι με οδηγεί η αναλυση μου.
Τωρα περί ΔΕΗ,αναφέρω τον στρεβλο χαρακτήρα της συζήτησης.
Λες και η ΔΕΗ είναι ο ελληνικός στρατός που κάποιος θα τον διατάξει να καταλάβει το οχυρο της φθηνής ενέργειας.Αυτό για μένα είναι κρατικιστική σύλληψη.
Η γνωμη μου είναι ,εδω και τώρα απελευθέρωση των τιμολογίων και ,επτιτάγχυνση των πολλαπλών παρόχων ηλ.ενέργειας,σταθμιση της τιμής "αγοράς" της ηλ.ενέργειας,και επ'αυτής της τιμής επιδότηση του κράτους για όσους δεν μπορόυν να την καταβάλουν.Η μαγική σύλληψη οτι μια ιδεατή ΔΕΗ θα έχει φθηνό καθαρό ρευμα ,ευρίσκεται μόνο στα μυαλα αυτών που τους αρέσουν τα μαγια.
Επιτέλους καποιος ασχολειται με την ουσία της ανάρτησης....

katerina said...

Θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω στο σκεπτικό σου.
Η ενέργεια και είναι καθοριστικός παράγοντας της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, και από τους σημαντικότερους περιβαλλοντικούς.

Αυτό που λες για την κρατική επιδότηση των ασθενεστέρων είναι και ..επιδοματικό, και δεν λύνει το μεγάλο προβλημα επάρκειας και ανταγωνιστικής τιμής ενέργειας.

Δεν μπορώ να έχω ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης με υψηλή τιμή ενέργειας. Σου είπα η Ελλάδα δεν αντέχει πάνω απο 4 παρόχους, (μελέτη του ΔΕΣΜΗΕ), αρα εκ των πραγμάτων καρτελ.

Τι θέλουμε;; Επιχειρηματικότητα, απασχόληση, ανταγωνισμό στις τιμές, απασχόληση, αλλαγή αναπτυξιακού μοντέλου και την μικρότερη δυνατή περιβαλοντική επιβάρυνση.

Με το μοντέλο που σου περιέγραψα παραπάνω, αναπτύσσουμε όλες τις παραμέτρους, χωρίς καμία κρατική παρέμβαση, παρά μονο επιδότηση των κινήτρων.
Βέβαια το μοντέλο για να λειτουργήσει...απαιτεί να μην υπάρχουν πελατειακές σχέσεις...άρα ξανακαταλήγουμε στο ...κοινωνικό κεφάλαιο.

Ξεχνάς κάτι lls, το ΚΚΕ, ευαγγελίζεται παροχή αγαθών και υπηρεσιών μόνο από κρατικές επιχειρήσεις. Το ΚΚΕ, αντιλαμβάνεται όχι μόνο το Κρατος σαν επιχειρηματία, αλλά σαν τον ΜΟΝΟ επιχειρηματία. Μόνο κρατικά μονοπώλια, χωράνε στο γέρικο δογματικό πονεμένο κορμί του.
Για τον ΣΥΡΙΖΑ, ...μα τω Θεω... δεν έχω καταλάβει τι προτείνει, σαν αναπτυξιακό μοντέλο.

Left Liberal Synthesis said...

Katerina
Για την ΔΕΗ,δεν διαφωνω επι της ουσίας.Λεμε το ίδιο πραγμα με παραλλαγές.
Επι της αρχης λέμε το ίδιο ακριβως,το κρατος να παρεμβαίνει εκ των "υστέρων" ή "παράλληλα"στο παραγωγικό αποτέλεσμα των εταιρειών παραγωγής ενέργειας,και οχι κρατικό παραγωγο,διανομέα,ηλ ενεργειας.
Για το ΚΚΕ,νομίζω ότι με παρανοείς.
Λεω οτι οτι λεει το ΚΚΕ τα λέει υπο την προυπόθεση της "Λαικής Οικονομίας" ,δηλαδή στο αόριστο υπερμέλλον.
Δεν έχει την παραμικρή όρεξη να εμπλακεί σε κυβερνητικές ιστορίες
Δεν είναι καθόλου ισχυρο συνδικαλιστικά σε μεγάλους τομεις του Κρατους (Ολμε,Δεκο,κλπ)
Αρα ο "κρατισμός" του είναι ρητορικός.
Οι υπόλειποι είναι χοντρα μπλεγμένοι στο κρατος,έτσι ωστε παρότι μερίδες της ηεγεσίας τους είναι αντικρατιστές (Ανδρουλάκης,ΓΑΠ,Παπαγιανακης) η φυσική ροπή τους είναι αντίστροφη.
πχ.Και να θέλει ο Συριζα βαλει την αξιολόγηση στην Β βαθμια (που μάλλον θέλει) αντε να τα βάλει με τους συνδικαλιστές του.
Νομίζω ότι τώρα είναι καθαρό.. (ελπίζω)

Left Liberal Synthesis said...

Katerina
Για την ΔΕΗ,δεν διαφωνω επι της ουσίας.Λεμε το ίδιο πραγμα με παραλλαγές.
Επι της αρχης λέμε το ίδιο ακριβως,το κρατος να παρεμβαίνει εκ των "υστέρων" ή "παράλληλα"στο παραγωγικό αποτέλεσμα των εταιρειών παραγωγής ενέργειας,και οχι κρατικό παραγωγο,διανομέα,ηλ ενεργειας.
Για το ΚΚΕ,νομίζω ότι με παρανοείς.
Λεω οτι οτι λεει το ΚΚΕ τα λέει υπο την προυπόθεση της "Λαικής Οικονομίας" ,δηλαδή στο αόριστο υπερμέλλον.
Δεν έχει την παραμικρή όρεξη να εμπλακεί σε κυβερνητικές ιστορίες
Δεν είναι καθόλου ισχυρο συνδικαλιστικά σε μεγάλους τομεις του Κρατους (Ολμε,Δεκο,κλπ)
Αρα ο "κρατισμός" του είναι ρητορικός.
Οι υπόλειποι είναι χοντρα μπλεγμένοι στο κρατος,έτσι ωστε παρότι μερίδες της ηεγεσίας τους είναι αντικρατιστές (Ανδρουλάκης,ΓΑΠ,Παπαγιανακης) η φυσική ροπή τους είναι αντίστροφη.
πχ.Και να θέλει ο Συριζα βαλει την αξιολόγηση στην Β βαθμια (που μάλλον θέλει) αντε να τα βάλει με τους συνδικαλιστές του.
Νομίζω ότι τώρα είναι καθαρό.. (ελπίζω)

Anonymous said...

LLS και Κατερίνα ποιο είναι ακριβώς το όφελος από τους πολλαπλούς
παρόχους για ένα προϊόν όπως το ηλ.ρεύμα Σαν τελικό προϊόν το ίδιο
είναι σε κάθε περίπτωση. Επομένως ο ανταγωνισμός τι αφορά; Μονο τη τιμή.
Σε κάθε περίπτωση συμφωνούμε ότι το οικολογικό ρεύμα είναι ακριβό.
Αυτός μάλλον είναι και ο κύριος λόγος που η ΔΕΗ παρουσιάζει ελλείμματα.
(Λόγω μεγάλης διαφοράς μεταξύ τιμής αγοράς-πώλησης ρεύματος από APE)
Αλλιώς γιατί τόσα χρονια ήταν κερδοφόρα;
Άρα σε κάθε περηπτωση αν δε θέλουμε να μετακυλήσουμε το κόστος στον
καταναλωτή πρέπει το κράτος να επιδοτεί ή τη ΔΕΗ ή τους ιδιώτες.
Η λύση της Κατερίνας για χρηματοδότηση μέσω πώλησης είναι η εύκολη και
βραχύχρονη λύση που καλύπτει προσωρινά το πρόβλημα αλλα μελλοντικά:

1) δεν απαντα για εύρεση πόρων προς μελλοντικές επιδοτήσεις
2) Έχουμε χάσει διαπαντός ένα σημαντικό κομμάτι δημόσιας περιουσιας.
(Ασχέτως ποσο κακό μπορεί είναι το ell. κράτος-επιχειρηματίας
οι δημοσιοη φυσικοη πόροη που κατέχει είναι συλλογικό κοινωνικό αγαθό

LLS "..Η γνωμη μου είναι ,εδω και τώρα απελευθέρωση των τιμολογίων και ,επτιτάγχυνση των πολλαπλών παρόχων ηλ.ενέργειας.."

Δεν κατάλαβα πως μια τέτοια πολιτική διαφέρει εντάσσεται στο
left προσανατολισμό.Το κράτος είναι κακό και ανίκανο, άρα τα δίνω στους
ιδιώτες. Αυτό είναι το LLS; Μιλάς για επιδότηση ιδιωτών
και δεν ξεκαθαρίζεις ποίους εννοείς. Η Κατερίνα τουλάχιστον έκανε
νύξη γιa "eπιμελητηριακές δομές, συνεταιριστικά σχήματα, τοπικά clusters, νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις".

Ξέρεις κάποιοι γνωστοί είχαν την ιδέα να στήσουν 2 με 3 γεννήτριες η συστήματα φωτοβολταϊκών, όμως το κόστος επένδυσης είναι απαγορευτικό
παρόλο την επιδότηση, και καμια τράπεζα δεν θέλει να δανείσει δυο τρεις
ιδιώτες που δεν έχουν εγγυήσεις σε ρευστό. Επίσης στα φωτοβολταϊκά το ποσοστό κέρδους είναι πολύ μικρό, οποτε για είναι συμφέρουσα η επένδυση πρέπει να είναι
μεγάλης τάξης.
Άρα τι μένει Μονο μεγάλες εταιρίες μένουν στο παιχνίδι.
Όταν λάβουμε μάλιστα υπόψη το καθεστώς διαπλοκής με την πολιτικούς
γνωστών ονομάτων που ενδιαφέρονται για ενεργειακές επενδύσεις, που βλέπετε το πιθανό κοινωνικό όφελος;

Nikos

Left Liberal Synthesis said...

Niko
Νομίζω ότι διαφωνούμε απόλυτα ή σου διαφεύγει η φύση του ανταγωνισμού,ως παράγοντας βελτιωποιήσεων (τεχνολογίας,οργανωσης ,διαχείρισης,πόρων).
Οι αριστοποιήσεις δεν γίνονται με απο τα πάνω ,με εισηγήσεις επιτροπών σοφων,παρα μόνο με το σύστημα δοκιμής λάθους.Αυτό είναι το ένα και ισως μοναδικό συμπερασμα των εμπειριών του υπαρκτού.
Το ότι κάποια αριστερά φαντασιώνεται αενάως την ιδανική συνθήκη,κεντρικου προγραμματισμού και της καινοτόμίας,αυτή είναι πηγή πολλών στρεβλώσεων.Και αυτη είναι η πεμπτουσία του κρατισμού.
Κεντρικό πρόβλημα δεν είναι ο ανταγωνισμός και οι αρρυθμίες που πιθανόν να προκαλεί( αρρυθμίες προσφορας ζήτησης κλπ) αλλά πως αυτές οι αρρυθμίες εξισορροπούνται εκ των υστέρων απο την κοινωνική παρέμβαση.
Ανταγωνισμός μεταξύ αυτοδιαχειρίζόμενων,"κομμουνιστικών" εταιρειών ,είναι το καλύτερο που μπορω να φανταστω.(Δες σχετικες αναρτήσεις μας για τον R.Wolff,και προσεχείς που ακολουθουν).

Anonymous said...

LLS είχα ετοιμάσει ένα σχόλιο (δεν το έχω πρόχειρο τώρα),για τον ανταγωνισμό και με αφορμή αυτό να ανάπτυξης τις βασικές αρχές και προτεραιότητες που βασίζεις τις προσδοκίες σου. Θα σου το στείλω ετεροχρονισμένα και αν θες τοποθετείσαι, ΑΝ και βλέπω ήδη ότι απάντησες μερικώς. Ο ανταγωνισμός πρώτη προτεραιότητα σαν μοχλός προόδου , η σταθερότητα στην εργασία 2η. Σίγουρα
διαφωνούμε.
Αλλα δεν μου απάντησες ποια θα είναι τα οφέλη ή οι καινοτομίες
από τους πολλαπλούς παρόχους ηλ.ρεύματος. Θα παράγουν πιο ποιοτικό ρεύμα από τη ΔΕΗ. Για την τιμή σε κάθε περίπτωση το κράτος πρέπει να επιδοτήσει, αφού
το οικολογικό κοστίζει.Ούτε μου απάντησες , αφού θέλεις ιδιωτική πρωτοβουλία
γιατί, δεν στηρίζει τις προσπάθειες μικροεπενδυτών που σου ανέφερα.

"..Κεντρικό πρόβλημα δεν είναι ο ανταγωνισμός και οι αρρυθμίες που πιθανόν να προκαλεί( αρρυθμίες προσφορας ζήτησης κλπ) αλλά πως αυτές οι αρρυθμίες εξισορροπούνται εκ των υστέρων απο την κοινωνική παρέμβαση"

Αυτό δεν βλέπω που διαφέρει από τη Σοσιαλδημοκρατία.

"..Ανταγωνισμός μεταξύ αυτοδιαχειρίζόμενων,"κομμουνιστικών" εταιρειών..."

Ξαναερχόμαστε στο πρώτο ερώτημα του σχολιοyou μου 1.07 και "φτου" και από την αρχή.
Για να δικαιολογεις τον τίτλο ΛΣ θέλω μια πειστική σύνθεση μεταξύ :
Μη κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας , εφόσον δεχόμαστε ότι αυτή δεν υπηρετεί
την πρόοδο

και κοινωνικής δέσμευσης για πρόσβαση όλων στα βασικά agatha
και στο δικαίωμα της εργασίας.


Νίκος

Left Liberal Synthesis said...

niko
Η ενέργεια είναι τόσο στρατηγική και ρυθμισμένο σύστημα που η γενική συζήτηση περισεύει.
Παντως ακόμα και εκεί ο ανταγωνισμός προσφέρει.Προφανως και δεν υπάρχει αντίρρηση για τους πολλαπλούς παρόχους ηλ.ενεργειας.
Επαναλαμβανω με ρωτας εκκινωντας από την αρρητη υπόθεση οτι είναι δυνατόν να υπάρξει απόλυτη ρυθμισμένη οικονομία που εκ των προτέρων να αποκλείσει τις αρρυθμίες.Αυτη η προυπόθεση είναι συνώνυμη με τον απόλυτο συγκεντρωτισμό ολοκληρωτισμό.Οι πιο προωθημένες κοινωνίες (σκανδιναβικές) που εξασφαλίζουν βασικά αγαθά το κάνουν χωρις κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας.
Αλλο ο σχεδιασμός της παραγωγής αλλο ο σχεδιασμός των κοινωνικών προστασιών.
Τέλος θα σου συνιστουσα μα μην λύσουμε εδω και τώρα μερικά ζητήματα μεταξύ left liberal και σοσιαλδημοκρατίας,είναι μια άλλη συζήτηση για την οποία ευχαρίστως θα έκανα σε άλλη ευκαιρία.

Anonymous said...

Μα εδώ σε θέλω, θέλω τη σύνθεση. Δε θέλω σώνει και καλά
ρυθμισμένη οικονομία, όμως θέλω σίγουρα ρυθμισμένη κοινωνική
ασφάλεια. Το εκ των υστερων παρέμβαση αν αφορά επιδόματα ανεργίας
δεν αποτελεί λύση και αναγνώριση της ανθρώπινης
αξιας, αλλα πράξη ελεημοσύνης. Εκτος αυτού η φόβος και η αβεβαιότητα
μελλοντικής ανεργίας είναι εκβιαστικός παράγοντας και έχει τις
παρενέργειες που ζούμε σήμερα σε ένα φάσμα που κυμαίνεται από την φτώχεια έως την εργασιακή καταπίεση και άγχος, τις υπερωρίες, τα ποσοστά κατάθλιψης
και σε τελική ανάλυση την απαξία του ατόμου στην κατά τα αλλα
φιλελεύθερη κοινωνία.

Πάντως το διαζευκτικό
Σχεδιασμένη παραγωγή ως ελεύθερη οικονομία, έχει πολλές αποχρώσεις.
Άλλο στρατηγικοί τομείς και agatha όπως ενέργεια,παιδεία,υγεία
,τηλεπικοινωνίες κτλ. που απαιτούν τεράστιες επενδύσεις κλίμακας και άλλο σχεδιασμός στη ποσότητα και το είδος στα τρόφιμα ή την ένδυση ή τα οικιακά είδη.

"..απόλυτο συγκεντρωτισμό ολοκληρωτισμό.."
Μπερδεύεις την οικονομία με τον πολιτικο συγκεντρωτισμό της ΕΣΣΔ;
Σε μια αποκεντρωμένη και συμμετοχική δημοκρατία εξ ορισμού δεν υφίσταται
τέτοιο πράγμα. Αν το πρόβλημα σου είναι ο συγκεντρωτισμόσ και ολοκληρωτισμόσ,
(και μένα αυτό είναι), τότε κοίτα στο ολιγαρχικό αδιαφανές κοινοβουλευτικό
σύστημα και κυρίως τον ολοκληρωτισμό της τεραστιας οικονομικης εξουσίας
και τη dυνατοτητα επιβολής pαγκοσμιων αποφάσεων στη πάλι κατά τα αλλα φιλελεύθερη
οικονομία.Και ΕΠΙΜΈΝΩ προτάσεις όπως η ενeργεία στους μεγαλοκαπιταλιστές
δεν αποτελούν πλήγμα στον οικονομικό συγκεντρωτισμό και ολοκληρωτισμό
(Ιδιαιτερα αν δεν υφίσταται δημόσιος εναλλακτικός), ούτε εναλλακτική πρόταση.

Γίνομαι επίμονος λοιπόν γιατί αν δεν ιεραρχήσεις τις αξιες και αρχές
που θεωρείς πρωταρχικές σε κάθε σχεδιασμό τότε δεν μπορεί να γίνει
υπάρχει βάση διαλογου. Ποίες είναι λοιπόν οι Left προτεραιότητες;
Η μεγιστοποίηση του οφέλους ή η κοινωνική και ατομική αξιά;
liberal: aτομικη ελευθερια με τέτοιας κλίμακας υλική
ανισοκατανομή είναι δυνατή ;

Νίκος

Anonymous said...

Διόρθωση
"Σχεδιασμένη παραγωγή vs ελεύθερη οικονομία",

Left Liberal Synthesis said...

Niko
Η συζήτηση μου είναι πολύ ενδιαφέρουσα,αλλά νομίζω πως γίνεται το εξής
Συμφωνεις επι της ουσίας για ένα πολιτικό σχέδιο κατωχύρωσης των αξιών της αριστεράς (εργασία,ισοτητα περιβαλλον) σε ένα πολιτικό πλαίσιο πολιτικού φιλελευθερισμου,και αμέσως μου ζητάς οκ επ'αυτού δώσε μου τωρα το περίγραμμα.
Αν συμφωνείς σε αυτην την ανάγκη,είμαστε δίπλα .Τότε οι εγγενείς δυσκολίες του εγχειρήματος είναι και δικές σου,αν δε θέλουμε να αποδράσουμε δια του υπερμελλοντος ή δια του κράτους.
Αυτό που σου έχω γραψει και προηγουμένως ,είναι τα πολιτικά προτάγματα αυτοδιαχείρισης εδω και τώρα με ολική ανάληψη ευθύνης των εργαζόμενων των ευθυνων.
Αυτη είναι μια κατευθυνση,στην οποία η τρεχουσα αριστερα ,δεν κάνει τίποτα ενω θα μπορούσε (εχω αναφέρει πολλά γι'αυτο) και είναι η κατασκευή του μέλλοντος εδω και τώρα χωρίς υπεκφυγες κρατισμούς κλπ
Επαναλαμβανω νομίζω ότι συμφωνείς σε μια ουσία,και δεν θέλεις να συμμερισθείς τις περιπλοκές.
Αν όμως αναζητας μια "αρμονική" λυση ,λάθος ιστολόγιο my friend....

Anonymous said...

Δε συμφωνώ , το βάζω πρώτη προτεραιότητα για τους λόγους που ανέφερα.
Δεν ξέρω αν εσύ συμφωνείς, γιατί επεσήμανα αντιφάσεις μεταξύ των παραπάνω στόχων και διαφορων προτάσεων ιδιωτικοποιήσεων που καθόλου δεν συμφωνούν
με προτάγματα αυτοδιαχείρισης.Έχω άδικο;;

"..Τότε οι εγγενείς δυσκολίες του εγχειρήματος είναι και δικές σου.."

A όλα και όλα, Την LL σύνθεση εσύ την προτείνεις και περιμένουμε
πρώτοι απαντήσεις στα ερωτήματα και τις επισημάνσεις μας.

Nikos

Left Liberal Synthesis said...

Niko
Για να μην μετατοπιζουμε αενάως την κουβένυα σου λεω οτι δεν εχεις συλλάβει την θεμελιώδη διαφορά μεταξύ ιδιοκτησίας κυριότητας επιχειρήσεων και πολυμορφισμού της αγοράς.
Αγορά δεν σημαίνει πολλές ιδιοτηικές απιχιερησεις,μπόρεί να σημαίνει πολλές κοινωνικές επιχειρήσεις.
Νομίζω ότι αρρητα ,αποδέχεσαι την ταυτιση αγορά = ιδιωτικές πειχειρήσεις ,και άρα αυτομάτως (χωρίς να το θέλεις) βλέπεις ως αντιδιαστολή προς τις ιδιωυτικές επιχειρήσεις τον κεντρικπο προγραμματισμό.
Νομίζω αυτή είναι η διαφορά μας .Απο εκεί και πέρα ολα είναι πιο ευκολα.

Anonymous said...

LLS μη μου ανατινάζεις το μυαλό.
Όταν λες
"..επτιτάγχυνση των πολλαπλών παρόχων ηλ.ενέργειας,.."

εννοούσες
αυτοδιαχειριζόμενες κοινότητες, η τις μεγάλες εταιρίες και πολλούς γνωστούς
μεγαλοκαπιταλιστές ενδιαφερομενους; Εγώ το δεύτερο κατάλαβα και εστίασα εκεί
την αντίφαση.

Nikos

Left Liberal Synthesis said...

Niko
με πας απο τις γενικές αρχές ενος εγχειρήματος φιλ-αρ ,στην συγκεκριμμένη περίπτωση ΔΕΗ.
Λοιπον
Γενικώς ως φιλ αρ σου απάντησα για τα θεματα αγοράς κοινωνικών επιχειρήσεων κλπ
Για την αγορά ενεργειας,σου απαντω θέλω μια αγορά,όπου αν η κοιμώμενη αριστερά έπερνε την πρωτοβουλία,να καλιεργήσει την ιδέα ενός κοινωνικού σχήματος πολυμετοχικού με μετόχους,εργαζόμενους,τεχνικο επιμελητήριο,ενώσεις καταναλωτών,γσεε,κλ κλπ (brainstorming welcome)που θα έπερνε μια άδεια ενέργειας,θα πέταγα την σκουφια μου από την χαρά μου.
Μη με ρωτήσεις λεποτομέρειες γιατί,αυτές έπονται μιας βασικής ιδεολογικής πολιτικής προαπόφασης που δεν υπάρχει δεν καλιερεγείται δεν την διανοείται η κρατικιστική αριστερά.
Νομίζω είμαι σαφής.

Anonymous said...

OK LLS ,μη σε συγχiζω.Αλλα οι γενικές αρχές και οι επιμέρους προτάσεις
δεν πρέπει να έχουν μια συνάφεια η μια ορατή πορεία συνδεσης;
Any way νομίζω το τελευταίο σχόλιο σου αποσαφηνίζει.

Νίκος

Left Liberal Synthesis said...

Niko
Η οξεία γόνιμη αντιρρησα είναι καλοδεχούμενη,επιθυμητή
Τα ερωτήματα σου ,βοηθούν το ιστολόγιο περισσότερο από ότι νομίζεις.
Αν οι ιδεες που διακινούμε,σου δημιουργουν γόνιμες αντιρρήσεις,welcome

katerina said...

Το κακό στο blogging, είναι ο ετεροχρονισμός της συζήτησης. Αλλά, ας προσπαθήσω.
Lls, ουσιαστικά μου λες, ότι το ΚΚΕ, με την λογική της …εν αναμονή επανάστασης, δεν εμπλεκεται στο αλισβερίσι, της οπισθοδρομικής συντηρητικής αριστεράς. ότι δεν κάνει συντεχνιακό συνδικαλισμό, ότι όπου μπορεί δεν παρεμβαίνει με εξωφρενικές απόψεις στη ανωτατη εκπαιδευση, στον αναπτυξιακό νομο, στην αποκέντρωση των εξουσιών. Απλά, το ΚΚΕ φοβάται τους εν δυνάμει εχθρούς, που βέβαια δεν είναι η Ν.Δ. είναι τα ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ αριστερά ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.

Νίκο, το μεγάλο ζητούμενο δεν είναι ΜΟΝΟ η επαρκεια της ενέργειας, η φτηνή ενέργεια, η μείωση του περιβαλλοντικού κόστους, αλλά αν το ενεργειακό στοιχημα μπορούμε να το κάνουμε ΚΑΙ ευκαιρία επιχειρηματικότητας.
Ξεκινάω με κάποιες αρχές, που για μένα λειτουργούν περίπου αξιωματικά ή μάλλον είναι δύσκολο να συζητηθούν στον περιορισμένο χώρο μιας πολύ συγκεκριμένης ανάρτησης
1. η επιχειρηματικότητα είναι ο κύριος παράγοντας αύξησης του ρυθμού ανάπτυξης
2. η Ελλάδα έχει πολύ μικρή παραγωγική βάση, αρα αυτό είναι που βασικά είναι μειονεκτημα, μπορεί να δράσει σαν αναπτυξιακό πλεονέκτημα, για καινοτόμα επιχειρηματικότητα.
3. έχει πολύ μικρή αγορά, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να αντέξει πάνω από τρεις παροχους ενέργειας, που μοιραία θα κάνουν καρτελ
4. με το Κυοτο, ουτως η άλλως και η ρυπογόνα ενεργεια, γίνεται πια ακριβή, λογω της αγοράς δικαιωματος ρύπων.
Η ΔΕΗ, είναι μια απολυτα στρεβλή ενεργειακή δομή πια. Ή θα την ξανακρατικοποιησει και θα κάνει κοινωνική πολιτική με τον παλιό καλό παραδοσιακό τρόπο που ξέρουμε και δεν αγαπάμε, ή θα την αφήσει να λειτουργήσει σαν εισηγμένη ΑΕ.
Έχουμε παραδειγμα επιτυχημένης κρατικής επιχειρηματικότητας. Την cosmote, πηρε το Κράτος την τριτη άδεια κινητής τηλεφωνίας, και σάρωσε. Ναι, αλλά ποιος ανταγωνισμός λειτουργησε, αφου είχε πισω του την υποδομή, του με κρατικο τότε, management ΟΤΕ;;;
Αρα στην ενέργεια , το Κράτος πρέπει λειτουργεί σαν εγγυητής, του ανταγωνισμού(να δημιουργηθεί ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ανεξάρτητη αρχή ενέργειας, και πραγματικά ανεξάρτητος διαχειριστής και όχι ο άθλιος ΔΕΣΜΗΕ), σαν αρχικός αλλά ΠΟΤΕ εξ ολοκλήρου, χρηματοδότης εταιρικών δομών και σχημάτων που περιέχουν και ιδιώτες και αυτοδιοικητικούς και επιμελητηριακούς φορείς και να κάνει επενδύσεις σε ΑΠΕ.
Ταυτοχρονα αν τα Ταμεία επενδυσουν σε παραγωγή καινοτομας τεχνολογίας για ΑΠΕ, έχεις
1. επάρκεια ενέργειας
2. αυξηση του ΑΕΠ από την επιχειρηματικότητα
3. αυξηση των φορολογικών εσόδων
4. ανταγωνισμό σε επιπεδο μικρομεσαίου παρόχου, που δεν μπορεί να καρτελοποιησει την αγορά
5. ουσιαστικη επενδυση των χρηματων των ταμείων
6. απασχόληση
7. εξαγωγές
Δηλαδή, έτσι όπως είναι πια η ΔΕΗ, δεν ανταποκρίνεται ουτε στους μετόχους της που προσδοκούν κέρδη, ουτε στο κοινωικό συνολο, αφου καλειται να πληρώσει το οικολογικό ρευμα που παρέχουν ιδιώτες, αλλά το αγοράζει σε διπλάσια τιμή από αυτήν που το πουλαει. Δεν ξεκινάμε το ενεργειακο προβλημα στην Ελλάδα από το μηδέν. Καλουμαστε να λυσουμε το συγκεκριμένο.

Ιστορικά λέω, ότι ο αναπτυξιακός, έδινε το κινητρο της χρηματοδότησης κατα 50% σε ιδιωτική επενδυση σε φωτοβολταικά. Δεσμευτηκε η ΔΕΗ, ότι θα την αγοράζει στα 0,48, και θα την πουλάει στα 0,24 γα 10 χρόνια. Πολύ καλη μεσοπρόθεσμη και ασφαλής επενδυση για κάποιον π.χ. με 300.000 ευρω Τι έγινε;;;
Μπλοκαρε, όλη η διαδικασία στην ΡΑΕ, που ζητουσε περιβαλλοντικές μελέτες, που βέβαια στα φωτοβολταικά είναι μονο αισθητικής φύσης, μπλόκαρε, η διαδικασία στην γραφειοκρατική εκταμιευση, και πάνω από όλα μπλοκαρε, στο ότι οι μετοχοι της ΔΕΗ, τραβουσαν και με το δίκιο τους τα μαλλιά τους…

Anonymous said...

Kατερινα η επιχειρηματικοτητα οπως
την αντιλαμβανεσαι ειναι η συμβατικη εοιχειρηματικοτητα του καπιταλισμου - παροτι αφηνεις χωρο και για εναλλακτικες μορφες. Μια
τετοια επιχειρηματικοτητα δεν με απασχολει, ουτε πρεπει να απασχολει την ριζοσπαστικη αντισυστημικη αριστερα.

"..Ή θα την ξανακρατικοποιησει και θα κάνει κοινωνική πολιτική με τον παλιό καλό παραδοσιακό τρόπο που ξέρουμε και δεν αγαπάμε ..."

Γιατι δεν αγαπας; Λογω της ανικανοτητας του κρατους; Αν ναι, τοτε πως διασφαλιζεις το σωστο ρολο
του σαν εγγυητη του ανταγωνισμου και της δικαιης ελευθερης αγορας;

Μηπως πρεπεινα διαχωριζαμε τις καποτε τισ εννοιες
κρατος απο δημοσιο;

Τα 1,5,6 και 7 τουλαχιστον εξασφαλιζονται και απο εναλλακτικες
δομες. Το 4 ειναι πολυ δυσκολο.Ειδες πολλους μικρους να αντεχουν ανταγωνισμο; Ολη η πορεια
της παγκοσμοιοποιημενης οικονομιας
προς υπερσυγκεντρωση μερια παει με συνεχεις συγχωνευσεις.

Για τα φωτοβολταικα εχω αναφερει παραπανω - με μια προχειρη μελετη
τα 300.000 δεν ηταν αρκετα για αποδοτικη επενδυση ενος μικροιδιωτη.

Τελος η αυξηση του ΑΕΠ και της αναπτυξης ειναι το συγχρονο ιδεολογημα-δογμα του νεοφιλελευθερισμου για την συνεχομενη συσωρευση πλουτου
των λιγων που εξουσιαζουν. Το συστημα ειναι δομημενο ετσι που
αν σταματησει η διαρκης αναπτυξη
θα καταρευσει, οπως το αεροπλανο
που δε μπορει να σβησει τους κινητηρες του στον αερα. Τα εχει περιγραψει αλλωστε πολυ καλα ο greekrider στο βλογ του.

Το καλο παραδειγμα της cosmote ηθελα να αναφερω και εγω.Οι υποδομες και εξοπλισμοςτης κινητης τηλεφ. ειναι τελειως διαφορετικες απο τα δικτυα της σταθερης.
Νικος

OnWine said...
This comment has been removed by the author.
OnWine said...

Ε... δίκιο έχουν, βρε Κατερίνα... δεν το βλέπεις...

Εσύ μιλάς γιά "επιχειρηματικότητα"... επιχειρηματίες και τέτοια παρωχημένα... οι άνθρωποι εδώ μιλάνε γιά μεταταμοντέρνες αυτοδιοικούμενες συνεταιριστικές επιχειρήσεις των εργαζομένων... μιλάνε γιά "επιχειρηματικότητα" που η "απόδοση κεφαλαίου" είναι δευτερεύουσα ή και αμελητέα, γιά διοικήσεις εργαζομένων όπου όλοι, μέσα σε ένα ειδυλλιακά πλασμένο κόσμο, θα συμφωνήσουν γιά την ...λήξη της εκμετάλλευσης του ανθρώπου από τον άνθρωπο... μιλάνε γιά πράγματα εφικτά... ε...ναι... με άλλους ανθρώπους, οργανισμο΄θυς με βάση το πυρίτιο και όχι τον άνθρακα, βέβαια, σε άλλες κοινωνίες κάποιου άλλου πλανήτη... μα δεν καταλαβαίνεις, επιτέλους, ότι η αισχρή καθημερινότητα της επιχειρηματικότητας που εσύ επικαλείσαι, δεν έχει καμμία, μα καμμία θέση εδώ?...

Τώρα... για να σου πω την αλήθεια... εγώ δεν σε καταλαβαίνω... αλλά, είπαμε... ο καθείς και τα βίτσια του...

Anonymous said...

Σχολιαστη , εχω αφησει σχολιο στο βλογ σου.

Ανωνυμος Νικος

OnWine said...

Κοίτα, φίλε μου Νίκο...

Κάθε απάντηση... στον τόπο της... και στο πλαίσιο αναφοράς της όλης συζήτησης... άλλο το νόημα των όσων έγραψα εδώ, άλλο στο Blog μου... ποως να στο πω, κάτι σαν "άλλο αριστερά στην Γαλλία, άλλο εδώ"...

Πάντως, η απάντησή μου στο Blog μου είναι αρκούντως ...γενική...

Left Liberal Synthesis said...

Κατερινα
ΚΚΕ
Ναι αυτό,και ελπιζω να συμφωνούμε

Left Liberal Synthesis said...

Niko
Επιτελους μιλας απο την οπτικη της ριζοσπαστικης αντισυστημικης αριστερας,και από αυτό το πρισμα,σου επισημαίνω οτι η θα έχει μια θεωρεία (με Θ ) της επιχειρηματικότητας ή μπορεί να αποσυρθεί μεγαλοπρεπως άπο την ιστορία.
Η επιχειρηματικότητα (δηλαδή η οργανωση της εργασίας ) είναι παραγωγική δύναμη με όρους Μαρξ.
Ευτυχως τον τελευταίο καιρό σε διεθνες επίπεδο στοχάζεται σ'αυτό (Negri,Wolff,Virno για όλους ανεφαρομαστε στο LLS ψαξε το ) ενω στην Ελλάδα καθευδει.
Με την Κατερινα έχω αλλου τυπου διαφορές ,αλλά τα όσα καταθετει μου φαίνονται ΄πολύ ενδιαφέροντα,γιατί εμπεριέχουν το στοιχείο της ενεργητικής επινόησης εκτος κλισε.

Left Liberal Synthesis said...

σχολιαστη
Και προφανως δε θα κάνουμε την χαρη να παραμείνει η αριστερα στο επιπεδο ενος Νεαντερταλ αντικαπιταλισμου,παρέα με το κρατος χωρίς επιχειρήσεις,ετσι για να σπαμε πλάκα.