Monday, December 5, 2011

Symbiosis σύντροφε.......

Αν δει κάποιος τις δημοσκοπήσεις τότε ,αναμφίβολα το άθροισμα των ποσοστών των αυτοριζομένων ως αριστερών σχηματισμών είναι το μεγαλύτερο της μεταπολίτευσης.Ταυτόχρονα διαμορφώνεται μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα ανάγκης μιας αριστερής αντιπρότασης που πηγάζει από τις δυο τυπικά φιλοευρωπαϊκές μερίδες της αριστεράς συν και δημαρ. Ο συν προτείνει ένα αντιμνημονιακό αριστερό μέτωπο και η δημαρ περιγράφει μια ευρύτερη συνεργασία κεντροαριστεράς με ήπιο αντιμνημονιακό προφίλ.Οι προτάσεις ουσιαστικά απευθύνονται σε μερίδες του ΠΑΣΟΚ ,με διαφορετική ατζέντα .Ο Συν φλερτάρει με τους κλασικούς "αντιμνημονιακους¨ η δε Δημαρ με τους επιλεκτικά μνημονιακους του " εκσυγχρονισμού ".Οι λοιπές μερίδες της αριστεράς παραμένουν αδιάφορες προτάσσοντας διαφορετικά σκεπτικά.Η γνώμη μου είναι πως ο άτυπος διάλογος είναι εξαιρετικά χρήσιμος, και μπορεί να αποβεί ως και καταλυτικός εάν οριοθετηθεί με πιο σύγχρονα εργαλεία .

 
Πως γίνονται οι διάλογοι εντός αριστεράς ;

 
Οι διάλογοι εντός αριστεράς γίνονται συνεχώς έστω και ατύπως η μέσω αποσπασμάτων, ημιτελών δηλώσεων ,δηλητηριωδών σχολίων και νευμάτων. Δεν είναι θεσμισμένη αντιμαχία αλλά είναι άτυπος ουσιαστικός διάλογος, όπου όσοι συμμετέχουν καταλαβαίνουν τι ακριβώς διαμείβεται .Είναι μύθος η λεγόμενη απουσία διαλόγου, γιατί ουσιαστικά αναφέρεται στην απουσία επίσημου διαλόγου.Το ενδιαφέρον είναι ότι όλοι αυτοί οι διάλογοι διεξάγονται σε ένα πλαίσιο αναχρονισμού, ιστορικού εγκλωβισμού, και θεωρητικής αρτηριοσκλήρωσης. Η μορφή του διαλόγου χοντρικά είναι η εξής :
Μια η ιστορία , ένα το προλεταριατο, ένα το κόμμα πολλές οι απόψεις , ποια είναι η πιο σωστή ; Ο διάλογος γίνεται ως εάν να προϋπάρχει ένα εμμενές υποκείμενο της ιστορίας το οποίο " πάσχει " από ιστορική εκπροσώπηση. Η θεματολογία του άτυπου διαλόγου, ο οποίος υποτίθεται κάποτε θα επιλύσει και το ζήτημα .είναι το επίδικο λοιπόν της ιστορικής ( λέγε με μεταφυσικής ) εκπροσώπησης . Οι φορείς του διαλόγου είναι υπόλογοι απέναντι στην " ιστορία " η οποία καλείται να τους δικαιώσει οψέποτε.Η μορφή αυτή του διαλόγου είναι εξαιρετικά αγχολυτική γιατί είναι άεναη, επαναλαμβανόμενη σχεδόν υπεριστορική .Οι φορείς αυτοκατατάσονται σε ένα οριζόντιο άξονα δεξιά - αριστερά και αντιπαρατίθενται ενταγμένοι σε μια πλοκή copy -paste από τον 19 αιώνα. Δεν είναι τυχαίο ότι εάν συμμετέχοντες διαθέτουν ιστορική αποσκευή σε χρόνο dt μεταφέρουν τον διάλογο σε παραστάσεις του 1920, όπου και κατά γενική ομολογία είναι η χρυσή δεκαετία των ενδοαριστερών διαλόγων .Ποια είναι η σωστή γραμμή του κόμματος ; That’s the question .

Είναι όμως αυτό το επίδικο σήμερα ; Είναι η πλοκή του διαλόγου αυτή παραγωγική ;

 
Υποστηρίζω πως ενώ ο διάλογος είναι αναγκαίος , αυτός μπορεί να αποβεί παραγωγικός μόνο αν αρθρωθεί στο ακόλουθο πλαίσιο :

  • Οι πολιτικές εκφράσεις οι οποίες αυτορίζονται αριστερές, εκπροσωπούν και διαμορφώνουν ταυτόχρονα διαφορετικές μερίδες , στάσεις, όψεις, δυναμικές, ρητορικές στρατηγικές και συμφραζόμενα, του κόσμου της εργασίας. Οι πολιτικοί φορείς της αριστεράς "παριστάνουν" τους επόγονους ενός τύπου ΕΑΜ με συμπαγή ιστορική και ιδεολογική προοπτική, ενώ ουσιαστικά είναι σχήματα που αναδύονται, αυτοκατασκευαζονται μέσω της πολιτικής βούλησης σύγχρονων υπαρκτών κοινωνικών διαφορετικών οντοτήτων που αναπτύσσονται στους κάτω ορόφους και τα υπόγεια της κοινωνικής πολυκατοικίας σήμερα . Με την έννοια αυτή το μοναδικό επίδικο που έχει κάθε φορέας δεν είναι παρά η εσωτερική του συνέπεια , η συμμόρφωση του προς τις ιδρυτικές του συντεταγμένες όπως όμως αυτές συνεχώς μεταβάλλονται .

 Στην άρθρωση αυτή οι υπαρκτές μερίδες συμβιώνουν δυναμικά .Η δυναμική της συμβίωσης είναι το ζητούμενο και όχι η από τα πάνω «ορθολογική» αριστοποίηση της. Πιστεύω ότι το σχήμα γίνεται κατανοητό με την χρήση της οικολογικής έννοιας της "symbiosis " .Στην symbiosis τα είδη συνυπάρχουν εντός του βιότοπου , μέσω ατάκτων παράλληλων συγκρούσεων και συνεργείων, όπου η σύγκρουση είναι θεμελιακή συνθήκη βιοποικιλότητας και επέκτασης του βιότοπου. Η καταστροφή του βιότοπου επέρχεται όταν τα είδη δεν συμβιώνουν μέσω της σύγκρουσης.

 
Ο εγκλωβισμός των υποκειμενικών εκφράσεων της αριστεράς έγκειται στο ότι εγκλωβισμένες στο 1920, προσπαθούν να επιλύσουν προβλήματα , ενώ το 2012 αναδεικνύει δυναμικές symbiosis , οι οποίες απαιτούν άλλη αυτοκατανόηση. Και σε παλαιότερη ανάρτηση είχα υποστηρίξει πως αν επικρατήσει η αυτοκατανόηση της πολλαπλότητας ως δυναμική , τότε οι μερίδες της αριστεράς θα βρεθούν αντιμέτωπες με τις αυτοδεσμεύσεις τους και όχι εναντίον της μεταφυσικής της ενότητας.Το σχήμα μου είναι το ακόλουθο:

 

 Η δυναμική της Αριστεράς οφείλεται στον εγγενή δυναμισμό που αναπτύσσει καθένα μέρος της, όντας σε ολική ή μερική απόσταση η και αντιμαχία μεταξύ τους. Στο σχήμα της symbiosis αυτή είναι η μοναδική συνθήκη ανάπτυξης του βιότοπου. Ας δούμε μερικές διατυπώσεις

 
  • Η κεντροαριστερή εκσυγχρονιστική επιτυχία της Δημαρ θα ήταν παράγοντας ιστορικής διεύρυνσης της αντικαπιταλιστικής Ανταρσυα.
  • Η εργατική ισχυροποίηση του Πάμε, είναι παράγοντας επέκτασης του φιλοευρωπαικού Συν  
  • Η ύπαρξη του μονήρους ισχυρού ΚΚε είναι συνθήκη αναγκαία και ικανή για να αναπτυχθούν οι μετασοβιετικές αναζήτησης μιας άλλης αριστεράς

Καμία συνιστώσα της αριστεράς δεν αναπτύσσεται εις βάρος της άλλης. Αυτό είναι ιστορικό σχήμα που παραπέμπει στις ενδοκομμουνιστικές αντιμαχίες του μεσοπολέμου ,αλλά είναι λειτουργικό γιατί είναι ,αδρό, εύπεπτο και πλούσιο σε βιβλιογραφία.Ο σημερινός κόσμος της εργασίας και των κινημάτων βρίθει από κατάσπαρτες υποκειμενικότητες που δεν είναι κατανοητές στο πλαίσιο ενός διαλόγου περί " διάσπασης" αλλά στο πλαίσιο ενός διαλόγου περί "πλήθους" .Το μέλλον ευρίσκεται ακριβώς στην ενδυνάμωση αυτών των πλασμάτων και όχι στην ένταξη τους σε ένα ιστορικό ,που τελικά είναι μεταφυσικό , σχέδιο της Αριστεράς.

 Αν η σημερινή κοινωνία παράγει ανισότητες οι οποίες μπορούν να γίνουν κατανοητές στο αδρό σχήμα του ΚΚΕ και να μετατραπούν σε ελπίδα για επαναβίωση των φίλεργατικών δικτατοριών με ανθρώπινο πρόσωπο, δεν υπάρχει κανένας ενδοαριστερός διάλογος που θα μετακινήσει το ΚΚΕ. Η ιστορική απόφαση του ΚΚΕ το 90 είναι δικαιωμένη ιστορικά. Η ύπαρξη του συγκεκριμένου ΚΚΕ , με όλα του τα κουσούρια, είναι όρος ανάπτυξης της "αντισταλινικης "αριστεράς. Χωρίς το ΚΚΕ δεν υπάρχει ούτε η Δημαρ ,ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Ανταρσυα. Απλούστατα η " αριστερά" της Δημαρ , η " εργατική τάξη" της είναι διαφορετική από αυτή του ΚΚΕ ,από αυτή της Ανταρσυα και του Συριζα.Ο συμπαγής εργατικός χαρακτήρας του ΚΚΕ ουσιαστικά απελευθερώνει μικροαστικές δυνάμεις και εκφράσεις υψηλού μορφωτικού κεφαλαίου να ανθίσουν πολιτικά και να σωρευτούν στον ενδιάμεσο χώρο Δημαρ Συν. Ο βιότοπος της αριστεράς είναι εξαιρετικά " υγιής" ακριβώς γιατί κατορθώνει να είναι πολυσυλλεκτικός " πληθικός" σε επαφή με τα εγγενώς διαφορετικά κοινωνικά υποκείμενα που αναδύει η συγκυρία.

 

Στην συγκυρία αυτή υποστηρίζω ότι αν κατανοήσουμε το momentum ως μια νέα symbiosis τότε το καλύτερο σενάριο είναι το ακόλουθο:

 
  • Η Δημαρ να συνεχίσει το φλερτ με τον "εκσυγχρονισμό" .Η επανάληψη ενός σεναρίου Μπουταρη , Καμινη σε κεντρική σκηνή θα ήταν καλύτερο δυνατό. Το εναλλακτικό που βρίσκεται είναι το κουαρτέτο Καρατζαφέρη, Βοριδη,Αδωνη ,Πρεσβη εγκατεστημένο στο κράτος με προοπτική να γίνει συμφωνική Νέας Υόρκης .
  • Ο Συν να ανασυγκροτήσει το χώρο του με βάση το αντιμνημονιακό ΠΑΣΟΚ , και σταθεροποιήσει τον Ευρωπαϊκό χαρακτήρα του. Η οποιαδήποτε μετακύληση του Συν σε πιο αντιευρωπαικές συντεταγμένες θα ήταν καταστροφική .Η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη από ένα αριστερό μαχητικό ευρωπαϊσμό.
  • Το ΚΚΕ να συνεχίσει την εργατική υπεράσπιση ,και ας επεξεργαστεί την Σοβιετική του ανάσταση. Υπάρχουν λαϊκά στρώματα που ρέπουν στην πολιτική θαλπωρή μιας ρωμαλέας εσχατολογίας. Τα προτιμώ στο ΚΚΕ και όχι στην Χρυσή Αυγή της «αναστημένης» πατρίδας.
  •  Η Ανταρσυα να συγκροτήσει τον θεωρητικό αντικαπιταλισμό της , που είναι το ιδεολογικό ξυπνητήρι της αριστεράς. Έχει πλέον τα κατάλληλα στελέχη για αυτό
  •  Οι οικολόγοι να συνεχίσουν την επεξεργασία μιας επιστημονικής οικολογίας , γιατί το ελληνικό κράτος σε λίγο δεν θα λειτουργεί και οι χωματερές θα μας πνίξουν
Στην δική μου επιθυμία θα ήθελα να υπήρχαν στην Ελλάδα αυθεντικά left liberal μορφώματα όπως τα mutualism στις ΗΠΑ , ή gauche liberal ,αλλα με χαρά βλέπω στην ουσία η θεματολογία αυτή γίνεται σιγά σιγά ορατή στην δημόσια συζήτηση .

 

 Symbiosis σύντροφοι.

 


 
Εικόνα: Dino Valls

25 comments:

Anonymous said...

ΠΩΣ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΜΑΣ;) –PLAN B(Σχεδίασμα αφηγηματικού δοκιμίου )

Αποσπασμα
......................................
Ο λαός υπό το βάρος των προσθέτων μέτρων (φόρος επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες, φόρος κατοχής οικίας, φόρος αναψυκτικών,…, μη χορήγηση από τα ασφαλιστικά ταμεία χαπιών Viagra, Levitra και Cialis κατά της στυτικής δυσλειτουργίας προξενηθείσας εκ καταθλίψεως λόγω των οικονομικών μέτρων, κ.λ.π. ) αλλά και της ταλαιπωρίας που υφίσταται στο ΙΚΑ, στα νοσοκομεία, κ.λ.π., ξεσπά κάθε φορά που βλέπει μπροστά του κρατικό λειτουργό.
Καθημερινά, καταγράφονται περιστατικά με φραστικές κυρίως επιθέσεις σε υπουργούς και βουλευτές, που βρέθηκαν σε κάποια ταβέρνα και δέχτηκαν στην καλύτερη περίπτωση την έντονη κριτική των θαμώνων και την απαίτηση να αποχωρήσουν από τον χώρο και στην χειρότερη απειλές, γιαουρτώματα και ξυλοδαρμοί.

Τον Απρίλιο του 2013, λόγω των παραπάνω προβλημάτων που αντιμετώπιζαν αρκετοί βουλευτές που στήριζαν –ακόμα- την κυβέρνηση διαχείρισης του εθνικού χρέους (με τους δύο πρώην συγκάτοικους φοιτητές σε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ και τώρα Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης) απέσυραν την εμπιστοσύνη τους και σε σχετική ψηφοφορία επί προτάσεως δυσπιστίας ( μομφής) η κυβέρνηση έχασε την δεδηλωμένη .
Οι εκλογές θα διεξαχθούν τον Μάιο του 2013.

Λόγω του εκλογικού συστήματος(το πρώτο κόμμα λαμβάνει επιπλέον 50 έδρες), συνεπηχθη Λαϊκό Μέτωπο απόσεισης του χρέους που το συναποτελούσαν :
Πατριώτες βουλευτές που αποχώρησαν από τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα (κυρίως του συντηρητικού και σοσιαλ-συντηρητικού χώρου ακόμη και από το εθνικο-λαϊκίστικο κόμμα )
η επιτροπή διαχωρισμού του χρέους σε ηθικό και ανήθικο/επαχθές
η επιτροπή διεκδίκησης των γερμανικών αποζημιώσεων
η επιτροπή αποζημίωσης Ελλήνων εραστών-επιβητόρων (τα kamakia)
η επιτροπή αποζημίωσης Ελλήνων gasterbeiter εραστών-επιβητόρων Δ. Γερμανίας
το ελληνικό παράρτημα της διεθνούς κίνησης “ένα σεντ την λέξη για να σώσουμε την Ελλάδα!”
το κίνημα ”μια σπίθα έχω μέσα στην καρδιά”
τo κίνημα “Γιώργος Θαλάσσης”
2 σοσιαλ-λαϊκίστικα απο-κόμματα με ηγέτες δικηγόρους-εργατολογους και πρωην αθλητές-δημοσιογράφους ,
Το κόμμα ”οι λιγούρηδες για εξουσία της αριστεράς”,
Συριζιασμενοι αριστεροί και άλλες τροτσκιστικές ομάδες
oι παλιμπαιδιζοντες (μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας) “παππούδες” του πολυτεχνείου και άλλες βολονταριστικες και ανώριμες πνευματικά ομάδες.
οι οικολόγοι πράσινοι και άλλοι χορτοφάγοι και φυσιολάτρες
η συνομοσπονδία ποδηλατών και άλλες σωματικά ναρκισσιστικές ομάδες (μεσήλικες ποδοσφαιριστές της Κυριακής, …)

Η

Anonymous said...

μεγάλη έκπληξη ήταν η συμμετοχή του μετα-σταλινικού κόμματος στο Λαϊκό Μέτωπο.
Οι μόνες αλλαγές που έκανε εδώ και 10 έτη ήταν :
-η αντικατάσταση της ηγετιδός του (γιατί ολοκληρώθηκε η καρτέλλα των ενσήμων της) με τέως ”χαϊδεμένο παιδί” της δεξιάς και λεσβία, επί μακρόν σε κλιμακτήριο, η οποία ευτυχώς και αιφνιδίως εθεραπεύθη και
-ότι επέτρεψε (μετά το πειρατικό-επαναστατικό σκουλαρίκι στους νεολαίους)περαστό κόσμημα στον αφαλό (κοινώς σκουλαρίκια piercing αφαλού) για την θηλυκή νεολαία της. Ο συνήθης διάκοσμος -εκτός από συνθετικά διαμάντια- ήταν το κόκκινο αστέρι και το μεταμοντέρνο σφυροδρέπανο…

Οι δυο κύριοι αντίπαλοι των εκλογών ήταν ο Συνασπισμός της κυβέρνησης διαχείρισης του εθνικού χρέους και το Λαϊκό Μέτωπο απόσεισης του χρέους.

Η οικονομική ύφεση και τα διαδοχικώς λαμβανόμενα φορολογικά μέτρα, είχαν σαφώς οδηγήσει τους αρχικά “αδιάφορους” και ”αιωνίως αθώους” νοικοκύρηδες και παραδοσιακούς ψηφοφόρους του συντηρητικού και σοσιαλ-συντηρητικού χώρου προς τα αριστερά (μάλλον προς την αντιμνημονιακη κατεύθυνση). Μερικοί δε συντηρητικοί ελεύθεροι επαγγελματίες με κύριο πελάτη το δημόσιο, αφού η σκανδαλώδης “εύνοια της τύχης” τους εγκατέλειψε οριστικά (βέβαια πολύ καθυστερημένα, μετά την μετα-ολυμπιακή οικονομική κρίση που άρχισε το 2005 για να εξελιχθεί βαθμιαία στην κρίση του 2009) και ένοιωσαν πλέον τις επιπτώσεις της (μείωση κύκλου εργασιών και κερδών, συρρίκνωση προσωπικού, κ.λ.π.) μετά από 15 έτη ευημερίας, μετανιωμένοι για την αδιαφορία τους, διακινούσαν απίθανα κείμενα για την πρότερη πολιτική τους τοποθέτηση, (όπως το “Οι αδιάφοροι, του Αντόνιο Γκράμσι”[9], που περιγράφει την πρότερη ζωή τους) μερικοί δε έγιναν και φρικιά τύπου “ξεπεσμένος δεξιός”.

Ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός. Ο λαός-μη έχοντας πλέον αυταπάτες- παρά την αηδία του και για τους δυο παραπάνω συνασπισμούς προτίμησε ολίγον περισσότερο το Λαϊκό Μέτωπο απόσεισης του χρέους που έλαβε 51,7% και με 177 βουλευτικές έδρες μπορούσε πλέον να εφαρμόσει το αντι-μνημονιακο πρόγραμμα του.

Βέβαια, όπως συμβαίνει στα λαϊκά μέτωπα, καθυστέρησε επί ένα μήνα η επιλογή των υπουργών και υφυπουργών που ολοκληρώθηκε (μετά από 27 ολονύχτιες συσκέψεις των νικητών) τον Ιούνιο του 2013, με σύνολο 97 υπουργών και υφυπουργών, για να υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα. Εβδομηνταπενταρηδες επαγγελματίες αριστεροί της γενιάς του Λαμπράκη και του 114 με φαλάκρα και χιονάτα μουστάκια έγιναν –επιτέλους- υφυπουργοί….
…………………………………………………………………………………………………………

Αφωτιστος Φιλελλην


ΥΓ Mονον σε μυθοπλασια ειναι δυνατον να ενωθουν οι διαφοορες συνιστωσες της αριστερας. Τουλαχιστον γελαστε, εστω και πικρα.

Left Liberal Synthesis said...

Προαφανως και θα δημοσιευτεί αυτούσιο στο LLS minor

Anonymous said...

@Left Liberal Synthesis

Eυχαριστω, εχω στειλει και συνεχεια με email.

Αφωτιστος Φιλελλην

ο δείμος του πολίτη said...

Τελικά φάνηκε ότι το [πρόβλημά μας είναι ο ουσιαστικός διάλογος. Και λέγοντας ουσιαστικός εννοώ εκείνο το διάλογο που -ακόμα κι αν ξεκινά από ιδεολογικά ζητήματα- ξεφεύγει από τις αγκυλώσεις και καταλήγει στη διαλεκτική σύνθεση. Ωστόσο, ένας τέτοιος διάλογος μπορεί να γίνει μόνο μακριά από το δογματισμό και τη μοναδική άποψη/αλήθεια. Η αριστερά δεν έχει εκπαιδευτεί -όπως πχ το ΠΑΣΟΚ που είχε ως συνεκτικό δύναμη την εξουσία- να συνθέτει αντικρουόμενες απόψεις.

Left Liberal Synthesis said...

Δειμο
Συμφωνούμε. Ο διάλογος γίνεται με όρους εκτός εποχης και συγκυρίας

Anonymous said...

An iparxoun pollaplotites, to kalo pou sou thelw einai na iparxoyn toulaxisto dio diaforetikis fisis kai oxi apriorika(opws diavazoyn i kotes ton kant, alla ypervatologika): allios i polaplotites stis opies anaferesai anaferontai panta se ena indiscret -liana, se ena mistiko- kai einai omoeidis .
i pollaplotites milane tin idia glwssa, alla den katalavenonte, auto epanalamvanis sinexia. Alla auti i symviosi gia tin opia milas einai stin ousia i tautotita olwn autwn. Giati prokeitai gia mia xekathari tautotita, analytic.- Exis pari apriori ) oti iparxi mia symfwnia profound,stin opia o kosmos pou zoyme einai apla mia parafonia -surplus- poy stin pragmatikotita den exi kamia simasia gia tin simfwnia , poy iparxi idi. Theoria tou simvolaio - rousseau; kant , spinoza ; To simvolaio einai ena psemma

Elias said...

Επειδή θα δημιουργηθούν και άλλοι κομματικοί σχηματισμοί εντός των επόμενων εβδομάδων/μηνώ, το ΠΑΣΟΚ θα έχει μικρότερες τελικά διαρροές προς τον ΣΥΡΙΖΑ ή και άλλες ''αριστερές'' συνιστώσες. Χρυσοχοίδης συν ένα κεντροαριστεροδεξιό μόρφωμα( με υφιστάμενους βουλευτές) θα αποκόψουν απο το άθροισμα των αριστερών σχηματισμών, ίσως και 15 %. Ρισκάρω την πρόβλεψη διότι θα φτιαχτούν άλλα δύο κόμματα, τουλάχιστον, που θα παιχτούν απο ΔΟΛ, ΣΚΑΙ ...
Αριστεροί και κεντροαριστεροί ψηφοφόροι που αντιλαμβάνονται πλέον ότι δεν μπορούν να ελπίζουν σε έναν κρυφο-αλαζόνα μειωμένων δυνατοτήτων( Παπανδρέου) ούτε σε έναν υπερόπτη και σίγουρα αλαζόνα και απόμακρο απο την καθημερινότητα ικανό πολιτικό( Βενιζέλο), δεν θα δημιουργήσουν μια δυναμική τάση, αλλά θα κατακερματιστούν, με κατευθυνόμενη μιντιακή στρατηγική σε νεφελώδη ενδιάμεσα της αριστεράς και της δεξιάς, σχήματα.Ίσως δούμε τον Κουβέλη αλλά και την Μπακογιάννη να ενώνουν σοσιαλδημοκρατικά και νεοφιλελεύθερα προτάγματα σε μια δήθεν αναγκαία-μονόδρομη, συμμαχική πολιτική, υπό την σκέπη ενός ευρύτερου συναινετικού σχήματος από πασοκικονεοδημοκρατικούς βουλευτές...Κεφαλή έχουν πλεόν, μιας και ο Παπαδήμος βαφτίστηκε αποδεκτός με δηθεν δημοσκοπικά αποτελέσματα ...
Τέρματίζεται πριν ξεκινήσει, μια προοπτική αριστερής συμμαχίας με στοιχεία liberal και ρεαλιστικής αντίστασης στην μανιακή μετάλλαξη των ευρωπαικών κοινωνιών/οικονομιών...Μόνο μια συντονισμένη δράση με ιταλικά, ισπανικά, γερμανικά σχήματα, ίσως και κάπως πιο..αριστερά, θα μπορούσε να δώσει δυναμική σε πιθανή συνεργασία Τσιπρα- Κουβέλη και εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς...Αλλά ο Κουβέλης, είναι αγαπημένη ήρεμη προτίμηση της πρεσβείας και των εγχώριων μιντιαρχών και ο Τσίπρας αγαπημένο παιδί της ψευδοεπαναστατικής ρητορικής, που την εκτονώνει και στην Ευρωπαική Αριστερά kai sta synedria tou Die Linke...
Δεν μπορούν ,έστω και μέσω του Συμβολικού , να ενώσουν το Φανταστικό με το Πραγματικό...

Anonymous said...

@LLS
Αρκετα επιτυχημενη η αντιστοιχια οικολογικων μοντελων ανταγωνιστικων πληθυσμων και πολιτικης επιρροης αριστερων σχηματισμων.Νομιζω οτι απιτειται περισσοτερη δουλεια αν θελεις να το δεις επιστημονικα.

Ομως οι εκλογες ειναι παιγνιο μηδενικου αθροισματος που συνηθως αντιστοιχει μολις στο 60 % του συνολου των ψηφοφορων (δηλ. αυτοι που ψηφιζουν). Οποτε καθε σχηματισμος που θα ξεσηκωνε με διαφορους τροπους (λ.χ. η ενωμενη αρσιτερα η η αρκετα ενωμενη αριστερα)π.χ. κατα 90% τον δυνητικο ψηφοφορο του (εως τον επιζωντα ΕΑΜιτη με το καροτσακι)θα ειχε αντιπροσωπευση προσαυξημενη κατα (90-60)/60. Και ας μην ξεχναμε οτι ο πρωτος πολιτ. σχηματισμος/κομμα λαμβανει 50 βουλευτες επιπλεον.

Αλλα αυτο προσκρουει στον πνευματικο ναρκισσισμο και την εξουσιομανια ηγετων και ηγετισκων, στελεχων και "στελεχων" της ευρυτερης αριστερας, που εχουν κανει μακροπροθεσμες επενδυσεις, παρεες, δουλειες, ....

Αφωτιστος Φιλελλην

Left Liberal Synthesis said...

MAA
Σε παρακολουθω , όπως πάντα με προσοχή. Το ζητημα μου είναι να ξεφυγουμε από το απλοικό σχήμα της μιας οντοτητας με το ενα ιστορικό προορισμό.Ακόμη να δούμε τις πολλαπλοτητες και στον τροπο που αυτοκατανοόύνται και όχι οπως μια υπερβατική ψευδοεπιστημονικη ματιά τις βελεπει απο τα πάνω.

Left Liberal Synthesis said...

Ηλια
Σε διαβάζω προσεκτικά,και πλεον μπορω να εμπιστευτω τις προβλέψεις σου. Το σεναριο σου μου φαινεται ολιγον εφιαλτικό, αλλα ήδη πολλοι εφιάλτες εγιναν πραγματικότητα.

Left Liberal Synthesis said...

Αφωτιστε , διαφωνουμε

Η εκλογική της αριστεράς ως ενιαίο ψηδοδελτιο θα ειναι μικρώτερη από το αθροισμα των χωριστών ψηφοδελτίων.

Μια ενιαία αριστερά ως δυνητικά πρωτο κόμμα θα γίνει υποδοχέας αιτημάτων του στυλ "ποσο θα παει η συνταξη" "ποσος ο μικρώτερος μισθος" κλπ κλπ

Ειναι άλλο το ενιαίο ψηφοδελτιο ως ευχή και αλλο ως δυνατοτητα.Η ευχή ειναι λυτρωτική η δυνατοτητα τρόμος.

Προκειται για μπλοφα με δεδομένη την ασφαλεια της μη πραγματοποίησης.

Anonymous said...

@LLS
Ισως εχεις -οπως εχουν τα πραγματα - δικαιο. Το δικο μου ειναι λιγο πιο μεσοπροθεσμο (μετα το 2015). Ομιλω για την αναγκαιοτητα δημιουργιας της συγκυβερνωσας "αρκετα ενωμενης αριστερας"

Παρακατω διατυπωνω τις σκεψεις μου πιο καλα:


Για την επιθυμητη-λογικη σταση της ευρυτερης αριστερας κατα τις επομενες εκλογες.

Οι εκλογες ειναι παιγνιο μηδενικου αθροισματος, που συνηθως αντιστοιχει μολις στο 60 % του συνολου των ψηφοφορων (δηλ. αυτοι που ψηφιζουν).

Οποτε καθε σχηματισμος που θα ελκυε/ξεσηκωνε με διαφορους τροπους (λ.χ. η ενωμενη αριστερα η το πλεον πιθανον η "αρκετα ενωμενη αριστερα")π.χ. κατα 90% τους δυνητικους ψηφοφορους του (απο τον φοιτητη εως τον επιζωντα ΕΑΜιτη με το καροτσακι)θα ειχε αντιπροσωπευση προσαυξημενη κατα (90-60)/60. Και ας μην ξεχναμε οτι ο πρωτος πολιτ. σχηματισμος/κομμα λαμβανει 50 βουλευτες επιπλεον.

Ποτε εγιναν παροοιες συζητησεις στην ευρυτερη αριστερα; Δημοσιες, ανοικτες, επιμονες, ειλικρινεις, με προοπτικη.

Αλλα αυτο προσκρουει στον πνευματικο ναρκισσισμο και την εξουσιομανια ηγετων και ηγετισκων, στελεχων και "στελεχων" της ευρυτερης αριστερας, που εχουν κανει μακροπροθεσμες επενδυσεις, παρεες, δουλειες, ....
Εν τελει ας μοιρασουν και τις βουλευτικες εδρες και τις καρεκλες στην δημοσια διοικηση.

Ο σοσιαλισμος θ' αργησει πολλες δεκαετιες και θαναι αλλης μορφης σ' αλλη κοινωνια. Ο ρεφορμισμος (=αλλαζω μορφη) και η κοινη λογικη μιας εστω και συγκυβερνωσας "αρκετα ενωμενης αριστερας" ειναι σχεδον αναγκαιοτητα. Κυβερνησαν απιθανοι τυποι με το ΠΑΣΟΚ και την ΝΔ, γιατι οχι -εστω να συγκυβερνησει- και η αριστερα;

Με ξεδιαλεγμα ομως.
Διωχνοντας τους πονηρους, τους εκτεθειμενους που αλλοιθωριζουν, τους λιγουρηδες για χρημα και εξουσια,...
Απ' αυτους βρωμιζει η αριστερα και οχι απο την αυγκυβερνηση.

Ολοι προβαλλουν δηθεν την "καθαροτητα" των αρχων και της ιδεολογιας τους. Που οπως γραφεις αφορουν τις αρχες του περασμενου αιωνα η το τελος του προπερασμενου.
Χωρις καμμια επεξεργασια για την επιθυμητη ποεια της χωρας, τα ελληνικα δομικα προβληματα,...

Ξεχνουν ομως οτι το Α τριμ. του 2011 στον πρωτογενη τομεα απασχολειται μολις το 12.4%, στον δευτερογενη 18.4% (ας πουμε προλεταριατο) και στον τριτογενη 69.2% .

Οτι μολις το 63.4% ειναι μισθωτοι (εναντι 80% του μ.ο. της Ε.Ε.) και οι αυτοαπασχολουμενοι με και χωρις προσωπικο 8% και 23.1 %, αντιστοιχα.

Διαβασα λ.χ. οτι ο Η.Ευθυμιοπουλος ειδε τον Φ.Κουβελη και εκλεισε με την ΔΗΜ.ΑΡ. Αρχηγικα. Οπως ακριβως ο Γ.Α.Π. εφερε την Δαμανακη και τον Ανδρουλακη.

Οι αλλοι να κολλουν αφισσες. Οπως παλια. Στις 100.000 αφισσες μπαινεις στο ψηφοδελτιο Δημοτικης Κινησης.

Ναι αλλα ετσι δεν ξεσηκωνεις τον αλλο απο τον καναπε, την εκδρομη,..., για να παει να σε ψηφισει. Ασε που χανεις και την νεολαια που θα ψηφιζει πολλες δεκαετιες. Κερδιζεις κατι ψιλα βαζοντας στο ψηφοδελτιο τεχνικους της μικρο-εξουσιας και χανεις ως 50%.
Τοσο απλα.

Αφωτιστος Φιλελλην

Left Liberal Synthesis said...

Συμφωνουμε Φιλελλην....

Anonymous said...

Ευτυχως που συμφωνουμε γιατι αυτην την περιοδο, σκεφτηκα να ιδρυσω την Left Liberal Synthesis -freelancers & self-employed ή Links Liberal Synthese
Fraktion Freiberufler & Selbständige Fraktion)(LLS φραξια ελευθεροι επαγγελματιες- αυτοαπασχολουμενοι στην ηγετιδα γλωσσα της Ε.Ε.).

Αυτο το ειδος (ελευθεροι επαγγελματιες- αυτοαπασχολουμενοι)το κατηγορουν οτι στην Ελλαδα φυεται υπερβολικα και ειναι αρκετα ικανο αλλα απειθαρχο και στην νεα οικονομικη ΚΑΠ η ΕΕ θα αποφασισει να το...ξεριζωσει.

Πολυ φοβαμαι ομως οτι σποροι του ειδους αυτου θα επιπεσουν σ' ολες τις μεσογειακες χωρες, με αποτελεσμα να αυξηθει ραγδαια στον ενιαιο ευρωπαικο χωρο.

Αφωτιστος Φιλελλην

Left Liberal Synthesis said...

Φιλελλην

Σε παρακαλω πες στην Fraktion να μας πει τι ακριβως θελει:

Η να φοροδιαφευγει και τοτε και εμεις οι μισθωτοι να ζητήσουμε μειωση φορολογίας, αλλά να συμφωνησουμε σε λιγωτερο κρατος
η
επιτελους να πληρωσει κανένα φορο γιατί και εσεις για το κρατος φωναζετε

Ξερεις οτι η Fraktion ειναι το αγαπημένο παιδί όλων (ΟΛΩΝ) των κομμάτων.

Οι δεξιοί σας αγαπανε γιατί "επιχειρείτε" οι αριστεροί γιατί σας πιέζουν τα "μονοπώλια" και την βγαζετε ζάχαρη: δηλαδή ειστε και Left και Liberal ....

Anonymous said...

Ακριβως !!!

Μερικοι απο εμας την βγαζουμε ζάχαρη: και Left και Liberal ....

Προσωπικα και για αρκετους απο εμας: Ειναι οι ικανοτητες (που ειχαμε ή αναπτυξαμε: ο Νομος του Δαρβινου)

Σε αλλους ειναι οι ποσοστωσεις σε δουλειες σε δημοσιο η δημους με αναλογια 5/3/1/1 για το κυβερνων
κομμα/αξιωμ. αντιπολιτευση/.../..

Με -παραμορφωμενη προς τα αριστερα - κατανομη gauss ομως, σχετικα με το εισοδημα.

Αλλοι με ΔΠΥπηρεσιων (μπολακια) ως υπαλληλοι

Αλλοι αυτοαπασχολουμενοι με και χωρις προσωπικο σε ποσοστο 25.7% και 74.2%
αντιστοιχα.

Ως αποφοιτος ΕΜΠ, προσωπικα θα ηθελα να ημουν υπαλληλος - στελεχος ΔΕΚΟ της ΔΕΗ, ΤΟΥ ΟΤΕ, ΕΡΤ ας πουμε , με 60.000+ το ετος πλεον των "τυχερων".

Αλλα δεν προκανα το 1980. Οι πασοκοι ηταν απλυτοι εσωτερικοι μεταναστες και οι ανανεωτικοι ξυνισμενοι, παρα την ακριβη τους κολωνια.Μονον οι κοπελλες του Δημοκρατικου Αγωνα αξιζαν.

Μα σοβαρα, με τετοιο παλιο-χαρακτηρα να θελω να γινω υπαλληλος στο Δημοσιο, σε ΔΕΚΟ, στν ιδιωτικο τομεα. Ποιος θα με ανεχθει;

Αφωτιστος Φιλελλην

Anonymous said...

Αν αναφερεσαι σε φοροδιαφυγη ελευθερων επαγγελματιων, μαλλον εννοεις κυριως τους δικηγορους και τους ιατρους, γιατι εμεις οι μηχανικοι μονον οταν μελετουμε ή κτιζουμε αυθαιρετα φοροδιαφευγουμε, αναποφευκτα.

Για τους αυτοαπασχολουμενους η μαυρη οικονομια και η φοροδιαφυγη ηταν αποτελεσμα των μεταπολιτευτικων φορολογικων πολιτικων.

Τουλάχιστον δέκα φορές από το 1974 έως σήμερα, οι κυβερνήσεις που είχαν ανάγκη από έκτακτα έσοδα, κάλεσαν τους φορολογούμενους σε περαίωση των εκκρεμών φορολογικών τους υποθέσεων. Αν δεν συμφωνούσαν οι φορολογούμενοι, υπήρχε πιθανότητα οι εφοριακοί να έβρισκαν όλο και κάποια παρατυπία και τελικώς να πλήρωναν περισσότερα. Άρα και οι μη εκπαιδευμένοι μαθήτευσαν -με κρατική φροντίδα- στην φοροαποφυγή και την φοροδιαφυγή.
Ειδικά υπό συνθήκες επερχομένης οικονομικής κρίσης, με τις 2 τελευταίες διαδοχικές περαιώσεις(ΝΔ, ΠΑΣΟΚ) δόθηκε άφεση αμαρτιών στους φοροδιαφεύγοντες πληρώνοντας ένα μικρό ποσοστό της φοροδιαφυγής (στην 2η περαίωση ευτυχώς έθεσαν το όριο ακίνητης περιουσίας 400.000 ευρώ) αντί να ψηφίσουν αμέσως νόμο που να περιλαμβάνει ουσιαστικές και -άμεσης εφαρμογής διατάξεις- για φορολόγηση των εχόντων (έστω και με κλιμακωτό κεφαλικό φόρο επιτηδεύματος, προοδευτική αύξηση του συντελεστή Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας,....) .

Αφωτιστος Φιλελλην(LLS-F & S Fraktion)

Links Liberal Synthese
Freiberufler & Selbständige Fraktion

Left Liberal Synthesis said...

Αψογος ο Φιλελλην
Οταν ολα αυτά τα κανεις μια αναρτηση ειμαστε εδω

Anonymous said...

Ο καλος ελευθερος επαγγελματιας δεν ειναι πλεον σπανιο ειδος στην χωρα μας.
Για να προσαρμοσθει στο δυσμενες περιβαλλον εχει αναπτυξει διαδοχικα, μεσω διαρκως βελτιωμενων υβριδιων του, διαφορες καλα κρυμενες ιδιοτητες και στο ειδος-Δ.Υ. η ΙΔ.ΥΠ. (αυτη δεν ειναι δουλεια μου!!!).Ειναι ανθρωπος-ορχηστρα, συχνα χωρις μουσικους (οι αυτοαπασχολουμενοι που εγραψα με και χωρις προσωπικο σε ποσοστο 25.7% και 74.2% ).

Λ.χ. ενας μηχανικος ελευθερος επαγγελματιας ειναι γραμματεας, σχεδιαστης autocad, λογιστης, κουριερ, μηχανικος, διεθυντης(ουφ κουραστηκα). Ο διευθυντης αποκομιζει την υπεραξια της υπερεργασιας των ως ανω πολλαπλων αντιτυπων του διευθυντη, γι' αυτο και πολλακις κερδιζει την συμπονοια (δεν εχει σαββατοκυριακα, αργιες κ.λ.π.) ή την ζήλεια (λογω καποιας συσσωρευσης χρηματων)ενος "συναδελφου" του μηχανικου Δ.Υ., την απογοητευση των τεκνων του και -μερικες φορες- διαζυγιο απο την συζυγο, επιδη την παραμελει (σπανιως λογω της γραμματεως του).

Αφωτιστος Φιλελλην

Anonymous said...

Ομως , οφειλω νομιζω μια λογοτεχνικη κακια (ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΟΛΙΟ) για να μην τα ακουσω :

ΠΩΣ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΜΑΣ;) –PLAN B (Σχεδίασμα αφηγηματικού δοκιμίου )
Αποσπασμα
....................
ΙΙΙ. Μάρτιος 2013

Όλα τα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα είχαν ληφθεί.
Όπως ίσως ενθυμείσθε, οι δημόσιοι υπάλληλοι αφού την τριετία 2010-2012 έχασαν διαδοχικά τον 14ο και 13ο μισθό, ενώ μειώθηκαν τελικά κατά 3x7=21% όλοι οι μισθοί και συντάξεις πάνω από τα 1200 ευρώ. Υπήρχαν σκέψεις για κατάργηση και του 12ου μισθού (γιατί να πληρώνονται ενώ ήταν σε άδεια ;) με το επιπρόσθετο επιχείρημα ότι οι περισσότεροι όντως ήταν σε άδεια σχεδόν ενιαυσίως (αφήστε δε ότι οι πιο δραστήριοι είχαν και μια επιχείρηση στο όνομα της γηραιάς μητέρας τους, της νοικοκυράς γυναίκας τους ή του 18χρονου παιδιού τους).

Όμως επιχειρήματα όπως :
α. πολλά τέτοια “μαγαζιά” έκλεισαν οριστικά
β. το πρωτοφανές γεγονός ότι μόνον η ανάγνωση των εγκυκλίων των αναρίθμητων νέων νόμων, με την οποία η Κυβέρνηση ανάγκαζε τους δημόσιους υπάλληλους να κάνουν σχεδόν υπερωρίες (δηλ. να εργάζονται πλέον 6 ώρες αντί των 3 προ της κρίσης)
γ. το ότι τα φακελάκια και οι μίζες σε νοσοκομεία και πολεοδομίες μειώθηκαν τουλάχιστον κατά 50% και ως ποσοστό και ως πλήθος, άρα σχεδόν υπο-τετραπλασιάστηκαν, καθότι λόγω της υφέσεως αναβλήθηκαν επ’ αόριστον εγχειρήσεις και νέες οικοδομές.
δ. ειδικά για τους εκπαιδευτικούς του δημοσίου, υπήρχε πολύ μικρό ενδιαφέρον για ιδιαιτέρα φροντιστήρια το απόγευμα, λόγω του υπερπληθυσμού επιστημόνων..

Πράγματι, υπήρχαν ήδη τόσοι μηχανικοί, γιατροί (με εξαίρεσιν την σπάνιν των ψυχιάτρων : την ειδικότητα αυτή την αποφεύγουν συστηματικά οι απόφοιτοι της ιατρικής και θα χρειασθούμε πάραυτα εισαγωγή Ελλήνων ψυχιάτρων της διασποράς) δικηγόροι και οικονομολόγοι κάθε λογής, που ακόμα και μετά την μετανάστευση αρκετών εις την αλλοδαπήν, οι εναπομείναντες έφθαναν να εξυπηρετήσουν - σχεδόν- τις ανάγκες όλων των Βαλκανίων.

Τελικά, τα παραπάνω, μαζί με το επιχείρημα της περαιτέρω πτώσεως του διαθέσιμου εισοδήματος και -εξ αυτής της συνιστώσας- της αυξήσεως της οικονομικής υφέσεως –κατόπιν ωρίμου σκέψεως- η κυβέρνηση διαχείρισης του εθνικού χρέους (σύμπραξη του συντηρητικού και σοσιαλ-συντηρητικού κόμματος) που είχε την ευθύνη της διακυβέρνησης από τα μέσα του 2012, λόγω ανεξαρτητοποίησης 17 από τους 153 βουλευτές του σοσιαλ-συντηρητικού κόμματος (με τους δύο πρώην συγκάτοικους φοιτητές σε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ και τώρα Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης) αποφάσισε την μη κατάργηση και του 12ου μισθού.

Ορισμένοι δημόσιοι υπάλληλοι –που ηδύναντο- υπέβαλλαν τα δικαιολογητικά τους για σύνταξη, έστω και ελαφρώς πρόωρη, μερικοί, δε, αφού καταργήθηκαν οι δημόσιοι φορείς και οι θέσεις τους, περιέπεσαν σε μόνιμο καθεστώς μετάταξης, δίκην φαντάρων με ένα σακίδιο στην πλάτη και ένα χαρτόκουτο με τα προσωπικά τους αντικείμενα από υπηρεσία σε υπηρεσία….

Μάλιστα δε, οι νεώτεροι και νεώτερες γλωσσομαθείς -υπό μετάταξιν- δημόσιοι υπάλληλοι απόφοιτοι/ες αρχαιολογίας/φιλολογίας/φιλοσοφικής και άλλων θεωρητικών σχολών επεδίωξαν και πήραν τις θέσεις των συμβασιούχων φυλάκων διαφόρων αρχαιολογικών χώρων ( της Ακρόπολης, των Δελφών, της Ολυμπίας κ.λ.π.) , οίτινες εξεδιώχθησαν κακήν κακώς ως διορισμένοι από τον παρ’ ολίγον αυτόχειρα φιλόλογον, με την κρυφην σκέψιν ότι θα ητο πιθανή η γνωριμία με πλούσιον/ια αλλοδαπον/η τουρίσταν/τριαν , η δημιουργία ειδυλλίου και η μετανάστευσις με σκοπόν τον γάμον…..
....................


Αφωτιστος Φιλελλην(LLS-F & S Fraktion)

Links Liberal Synthese
Freiberufler & Selbständige Fraktion

Anonymous said...

Πολύ ωραίο κείμενο. Μία ερώτηση: το mutual aid του Κροπότκιν θα δρούσε συμπληρωματικά στο επιχείρημά σου ή υποκατάστατα; Αν απαντούσα βιαστικά θα έλεγα υποκατάστατα, αλλά ίσως θέλει παραπάνω σκέψη!
CM

Left Liberal Synthesis said...

Anonymous 6:28
Πειράζει που δεν είμαι εξοικειωμενος με τον Κροποτκιν;
Δεν έχω γνώμη ειλικρινά ......

Anonymous said...

Χίλια συγγνώμη, ήταν λίγο ελιτίστικος ο τρόπος που το έγραψα! Ντρέπομαι λίγο, το έγραψα βιαστικά! Προφανώς και δεν πειράζει, ούτως ή άλλως γνωρίζεις πολλά περισσότερα και ουσιαστικότερα πράγματα!
Στο βιβλίο του με τον τίτλο που έγραψα, νομίζω υπάρχει και στα ελληνικά (αλληλοβοήθεια) αναζητά μία σύγκριση των κοινωνιών των άλλων ζώντων οργανισμών με τις κοινωνίες των ανθρώπων. Το επιχείρημα νομίζω είναι ότι μπορεί αυτό που ονομάζουμε φύση να εξελίσσεται μέσα από την σύγκρουση διαφόρων ειδών, αλλά η ανάπτυξη-εξέλιξη του κάθε είδους γίνεται μέσα από συγκεκριμένους κανόνες συνεργασίας (cooperation as a factor of evolution), εξού και η αλληλοβοήθεια (cooperation - mutualism). Οπότε προτάσει ακριβώς αυτή την συνεργασία (voluntary cooperation) ως φυσική για την οργάνωση των ανθρώπινων κοινωνιών.
Το θέμα με βάση το κείμενό σου είναι πιο είναι το είδος! Αν το είδος είναι τα διαφορετικά κόμματα της αριστεράς, τότε μεταξύ τους βρίσκονται σε conflict και προχωράνε, αλλά προφανώς τα υποείδη μέσα τους σε συνεργασία-αλληλοβοήθεια, και έτσι εξελίσσονται, ενώ όταν αυτά μέσα τους βρίσονται σε σύγκρουση, μικραίνουν. Σε αυτή την βάση, το επιχείρημά σου είναι συμβατό με τα παραπάνω. Αν θεωρήσουμε ως είδος την πολιτική θεώρηση, οπότε όλα τα κόμματα της Αριστεράς, με τις ουσιαστικές διαφορές τους, αποτελούν ένα είδος, ενώ το καθένα από αυτά μία οργανική οντότητα, τότε το επιχείρημα αντιστρέφεται.
Anyway, μπορεί να λέω και μαλακίες!
Χαιρετώ!
CM

Left Liberal Synthesis said...

CM
Ας προσπεράσουμε το πρωτόκολλο. Τα ιστολόγια προσφέρονται για ασύμμετρους διαλόγους με όλους ευρισκόμενους σε μερική η ολική άγνοια προφανώς.
Όντως αγνοώ τον σχετικό προβληματισμό , ο οποίος είναι ακριβώς πολύ σχετικός. Ανεξάρτητα όμως το πλαίσιο του συνεργατισμού (mutualism) , όπως το αναλύεις υπάρχει ένα επίδικο.
Αυτό που ονομάζουμε «κόσμο της εργασίας» είναι ανομοιογενής και αυτή είναι η βάση των ενδοαριστερών διαφορών. Δεν είναι διαφορές πολιτικών αναλύσεων που αντιπροσωπεύουν το ίδιο «υποκείμενο». Αν αυτό γίνει κατανοητό, τότε ο συνεργατισμός μέσα από διαφορές θα γίνει κατανοητός. Μέχρι τότε μπορούμε να απολαμβάνουμε τον ίδιο ατέρμονα διάλογο εδώ και 80- χρόνια.
Χαιρετώ